Ymgyrchwyr yn rhybuddio yn erbyn peilonau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni eisiau trosglwyddo pwer o'r ffermydd gwynt i'r is-orsaf

Mae ymgyrchwyr yn honni y byddai defnyddio peilonau er mwyn cysylltu ffermydd gwynt yn Sir Ddinbych i'r grid trydanol yn cael effaith "drychinebus" ar hen goedwigoedd yr ardal.

Mae Scottish Power Manweb eisiau codi peilonau, fyddai'n 17 cilomedr o hyd, i gysylltu ffermydd gwynt yn ardal Coed Clocaenog gyda'r is-orsaf bŵer yn Llanelwy.

Dyw trigolion lleol ddim yn fodlon gyda'r syniad, ac maen nhw'n dadlau y dylid gosod ceblau tanddaearol er mwyn amddiffyn yr amgylchedd lleol.

Mae rhan olaf o'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd cyn i'r cwmni gyhoeddi'r cais i'r Arolygaeth Gynllunio.

Cafodd y cynlluniau ar gyfer y tyrbinau eu cymeradwyo gan gynghorwyr yn Sir Ddinbych nôl yn 2008, gyda SP Manweb yn gyfrifol am y prosiect.

Mae'r cwmni eisiau rhoi ceblau ar beilonau pren 15 metr o uchder, rhwng gogledd a de'r sir.

'Mawr a hyll'

Mae nifer o drigolion Llanefydd, Henllan, Groes a Cefn Meiriadog yn gwrthwynebu'r cynlluniau, ac maen nhw'n bwriadu cynnal cyfarfod i drafod y sefyllfa ddydd Mercher.

Dywedodd y cynghorydd Sue Lloyd Williams: "Tra rydym yn cefnogi'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy, rydym yn gryf yn erbyn defnyddio peilonau mawr a hyll am nifer o resymau.

"Rydym yn ystyried hyn i fod yn ddim bod llai nag ecsbloetio prydferthwch eithriadol ein cymunedau Cymreig."

Dywedodd llefarydd ar ran SP Manweb: "Rydym yn croesawu pob adborth i'n cynigion ac yn annog trigolion sydd eisiau gwneud sylw i gysylltu."

Straeon perthnasol