Cwmni'n ehangu yn Abertawe a wedi creu 66 o swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PrA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni eisoes wedi recriwtio 66 o staff newydd

Mae cwmni ymchwil clinigol sy'n ehangu ei swyddfa yn Abertawe wedi llenwi dros hanner o'r 100 o swyddi mae nhw'n bwriadu ei greu yno.

Cyhoeddodd cwmni PRA, sydd â'i bencadlys yng Ngogledd Carolina yn UDA y bydd yn cynyddu nifer y staff sy'n ei dîm gwybodeg glinigol yn Abertawe ac yn agor canolfan gymorth amlieithog newydd.

Mae'r cwmni wedi cael £1.29 miliwn o gymorth busnes gan Lywodraeth Cymru i ehangu.

Y nod yw creu 100 o swyddi newydd i raddedigion erbyn mis Rhagfyr 2016.

Mae'r cwmni eisoes wedi recriwtio 66 o staff newydd ac mae 39 ohonyn nhw wedi dod o brifysgolion Cymru.

'Hapus iawn'

Dywedodd Steve Powell, Is-lywydd gweithredol Gwybodeg Glinigol a Gwasanaethau Cam Terfynol PRA ei fod yn hapus iawn gallu recriwtio staff â chymwysterau da yn ardal Abertawe.

Meddai: "Mae hyn wedi'n galluogi i dyfu ac i helpu'r economi leol. Rydym yn parhau i fodloni anghenion ein cleientiaid drwy ddefnyddio technolegau arloesol a rhoi gwasanaethau o ansawdd iddyn nhw."

Yn ôl Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, a agorodd swyddfeydd newydd y cwmni yn Abertawe yn 2013: "Mae gwyddorau bywyd yn sector sy'n flaenoriaeth i'n heconomi ni ac mae ganddi'r potensial i dyfu. Felly, mae'n newyddion rhagorol bod PRA yn cael hwyl ar ei gynlluniau i greu amrywiaeth o swyddi newydd.

"Gwych o beth yw ei fod yn gweithio â'n Prifysgolion a'i fod wedi gallu recriwtio staff o ansawdd uchel oedd ei angen arno i ehangu."

Erbyn hyn, mae 155 o bobl yn gweithio i'r cwmni yn Abertawe. Pan agorodd y swyddfa yn y ddinas yn 1996, dim ond 5 aelod o staff oedd yn gweithio yno.

Ar hyn o bryd, mae gan PRA dros 10,000 o staff mewn 80 o wledydd ac mae'n cynnal treialon cyffuriau ym mhob cwr o'r byd ac yn helpu noddwyr hyn i gymeradwyo'r cyffuriau hyn.

Y ffocws yn Abertawe yw casglu a rheoli data'r treialon hynny, a sicrhau bod y data yma yn cael eu rheoli a'u casglu ac yna eu cyflwyno i gyrff rheoleiddio ar hyd a lled y byd.

Straeon perthnasol