Comisiwn Etholiadol: Ymddiswyddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Comisiwn Etholiadol yn dweud eu bod wedi ymddiheuro i deulu Lee Rigby

Mae aelod o'r Comisiwn Etholiadol wedi ymddiswyddo o ganlyniad i'r ffaith bod enw Lee Rigby wedi cael ei ddefnyddio ar bapurau pleidleisio ar gyfer yr etholiad Ewropeaidd.

Cyhoeddodd Peter Horne ei fod wedi gadael ei swydd fel cyfarwyddwr cyllid pleidiau ac etholiadau, yn sgil y camgymeriad.

Yn ogystal, mae'r comisiwn wedi cytuno i gyflwyno rheolau newydd i bleidiau yn dilyn y digwyddiad.

Maen nhw wedi ymddiheurodd eto i deulu y Ffiwsiliwr Rigby, gafodd ei lofruddio yn Woolwich y llynedd, wedi i blaid eithafol Britain First roi "Remember Lee Rigby" ar eu papurau pleidleisio yng Nghymru ar gyfer etholiadau Ewrop ym mis Mai.

Ychwanegodd y comisiwn bod y system wirio'n cael ei hadolygu i "sicrhau na fydd camgymeriad tebyg yn digwydd eto".

Er na chaiff y slogan ei defnyddio mewn etholiadau yn y dyfodol, bydd dal yn ymddangos ar bapurau yng Nghymru ar Fai 22 - union flwyddyn ers llofruddiaeth Lee Rigby.

Dywedodd cadeirydd y comisiwn, Jenny Watson: "Mae'n ddrwg iawn gan y Comisiwn Etholiadol am y loes sydd wedi ei achosi ac rydw i wedi ymddiheuro i deulu Lee Rigby.

Gwrthod pedair slogan

"Ni ddylai'r disgrifiad roedd Britain First wedi ei gofrestru ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mai, 'Cofiwch Lee Rigby', fyth fod wedi cael ei ganiatáu."

Roedd y blaid wedi gwneud cais i ddefnyddio saith slogan yn yr etholiad a chafodd pedair eu gwrthod, ond fe gymeradwyodd y comisiwn y dair arall, yn cynnwys yr un am y milwr.

Yn ôl ymchwiliad annibynnol i'r digwyddiad, roedd Peter Horne yn "cofio meddwl ei fod o'n ddi-chwaeth, ond ddim yn ddigon drwg i achosi loes".

Mi fydd prif weithredwr y comisiwn yn cymryd cyfrifoldebau swydd Mr Horne am y tro.

Methiannau

Er i'r ymchwiliad ganfod bod staff y comisiwn wedi ymddwyn o fewn prosesau'r sefydliad ar y cyfan, fe fethon nhw ag ystyried unrhyw angen i amddiffyn diogelwch y cyhoedd, moeseg neu hawliau ac enw da eraill.

Cadeirydd annibynol pwyllgor archwilio'r comisiwn, Elizabeth Butler oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliad.

Fe ddywedodd y dylai'r comisiwn gyflwyno system wirio pan fo enwau pobl yn cael eu defnyddio'n rhan o enw neu ddisgrifiad plaid, er mwyn sicrhau bod yr unigolyn neu deulu'r unigolyn wedi rhoi caniatád.

Straeon perthnasol