Profiad brawychus i ddwy fyfyrwraig o ogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y merched eu bygwth yn Knysna yn Ne Affrica

Mae dwy fyfyrwraig o ogledd Cymru wedi cael profiad brawychus yn Ne Affrica wrth i leidr eu bygwth gyda chyllell.

Digwyddodd y lladrad yr wythnos ddiwethaf yn nhref Knysna sydd rhwng dinasoedd Cape Town a Port Elizabeth ar arfordir de'r wlad.

Roedd y ddwy, un o Sir Y Fflint a'r llall o Wynedd yno ar gyfer profiad gwaith a drefnwyd gan Prifysgol Caer.

Mae'r ddwy yn y wlad yn gwneud gwaith cadwraeth gyda sefydliad Edge Africa.

Cafodd eu pasbortau, ffonau symudol ac arian eu cymryd.

Wrth gadarnhau'r digwyddiad, dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol bod y merched yn dymuno gorffen eu gwaith yno.

Meddai'r llefarydd: "Mae cynrychiolydd o'r brifysgol wedi siarad â'r myfyrwyr sydd wedi datgan eu bod yn dymuno gorffen eu lleoliadau yn Ne Affrica.

"Byddent yn derbyn ein cefnogaeth lawn mewn unrhyw benderfyniad ac os ydynt am ddod adref byddwn yn helpu i hwyluso hyn.

"Mae'r merched wedi cael ysgytwad, ond yn awyddus i barhau â'r hyn maent yn ei weld fel profiad unwaith mewn bywyd. Maen nhw nawr yn gweithio ar brosiectau gwahanol.

"Mae Knysna yn un o brif ardaloedd i ymwelwyr De Affrica. Rydym wedi bod yn anfon myfyrwyr i ardal hon am chwe blynedd bellach ac ni chafwyd unrhyw ddigwyddiadau o'r blaen."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol