Dadorchuddio cadair a choron yr Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Iolo Puw a John Pugh gyda'r gadair

Cafodd cadair a choron Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd eu dadorchuddio mewn seremoni ym Mhortmeirion nos Fercher.

Mari Eluned o Fallwyd, Meirionnydd, ddyluniodd a chynhyrchodd y goron, tra bod dau yn gyfrifol am y gadair.

John Pugh o Bennal, Machynlleth, greodd a chynlluniodd y gadair ond oherwydd salwch bu'n rhaid gofyn i Iolo Puw o'r Parc, ger y Bala, i gynorthwyo gyda'r gwaith o gwblhau'r gadair.

Dylanwad Albanaidd ar onnen Gymreig sydd i'r gadair a fydd yn cael ei chyflwyno i'r bardd buddugol ym mhrif seremoni'r pafiliwn ddydd Iau.

Dywedodd John Puw fod dylanwad Albanaidd i'r gadair wedi denu ei sylw mewn cylchgrawn saer coed arbenigol rai blynyddoedd yn ôl.

Saer coed

Ychwanegodd fod o a'i deulu wrth eu bodd gyda'r gadair orffenedig ac yn ddiolchgar "ac yn awyddus i ganmol sgiliau gwaith coed Iolo yn y gwaith o gwblhau'r gadair hardd."

Saer wrth ei alwedigaeth yw Iolo ac mae wedi creu nifer o gadeiriau, bach a mawr ar gyfer eisteddfodau lleol, gan gynnwys cadair fawr ar gyfer Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghlwyd yn y blynyddoedd diwethaf.

Cangen Meirionnydd o undeb amaethwyr yr NFU sydd wedi noddi'r gadair.

Mae lliw golau'r onnen yn ategu at linellau syml y gadair, sydd â chefn uchel, breichiau bwa a sedd bren gyfforddus wedi ei siapio.

Mae triban coch, gwyn a gwyrdd yr Urdd wedi ei baentio ar gefn y gadair dal gyda 'Meirionnydd' wedi ei gerfio'n ofalus i'r coedyn.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y Goron yn cael ei chyflwyno ar ddydd Gwener yr Eisteddfod

Bydd y goron, sydd wedi ei noddi gan gangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru, yn cael ei chyflwyno i Brif Lenor Urdd Gobaith Cymru yn y pafiliwn ddydd Gwener.

Mynyddoedd Meirionnydd

"Cyfres o flagur arian sy'n amrywio mewn maint sy'n ffurfio'r goron ac, er mwyn dangos y datblygiad o flagur i flodyn, mae blaen y goron wedi ei haddurno gyda chennin pedr," meddai Mari Eluned.

Yn ogystal mae cyfuchliniau mynyddoedd Meirionnydd wedi'u hysgythru i'r arian ac mae'r defnydd gwyrdd, a wehyddwyd o wlân yng Nghymru, yn cyfleu'r bryniau.

" Mae'r botwm bach sydd ar y corryn yn symbol o gopa mynydd."

Yn ôl Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Mae crefftwyr Meirionnydd yn adnabyddus am eu talent, ac maent wedi llwyddo i greu gwobrau teilwng i unrhyw enillydd.

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn iddynt am eu gwaith caboledig."

Fe fydd Eisteddfod yr Urdd Meirionydd 2014 yn cael ei chynnal ar dir Rhiwlas, Y Bala rhwng 25 a 31 o Fai 2014.