Adnewyddu Amgueddfa Ceredigion ar gost o £3m

  • Cyhoeddwyd
Amgueddfa Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Agorodd yr amgueddfa yn 1972

Mae cabinet Cyngor Ceredigion wedi penderfynu ailddatblygu amgueddfa ar gost o £3m.

Y nod yw ailddatblygu'r amgueddfa yng Nghanol Aberystwyth fel y bydd yn cynnwys canolfan groeso.

Bydd y cyngor yn gwneud cais am arian loteri ac yn codi £200,000 drwy werthu'r ganolfan groeso bresennol.

Clywodd y cyngor fod y prosiect yn gymwys i gael arian loteri ond y byddai'r broses yn para am o leia ddwy flynedd yn achos y ddwy ran gynta.

Fe fyddai'r amgueddfa ar ei newydd wedd yn cynnwys siop y drws nesa iddi.

Arbedion

Mae'n bosib y bydd y cyngor yn colli hyd at £35,000 y flwyddyn, incwm oherwydd rhentu'r siop.

Dywedodd adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Datblygu Economaidd a Chymunedol Allan Lewis y gallai ailstrwythuro staffio a gwasanaethau arwain at arbedion.

Ar hyn o bryd mae 10 o weithwyr llawn a rhan amser yn yr amgueddfa a naw yn y ganolfan groeso.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Bydd y cyngor yn gallu ystyried opsiynau pan fyddwn ni'n gwybod am ganlyniadau'r ceisiadau am arian."

Agorodd yr amgueddfa yn 1972 a'r cyngor sy'n berchen arni ers 1996.