BBC Cymru Fyw

Ymweliadau i Gymru i fyny 3.5% ers y llynedd

Published
image captionCaerdydd oedd y ddinas fwyaf poblogaidd yng Nghymru i ymwelwyr
Mae ymweliadau i Gymru gan bobl o dramor wedi cynyddu o 3.5% ers y llynedd, gydag ymwelwyr yn gwario £353m, yn ôl ffigyrau.
Mae ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau (ONS) yn dangos bod Caerdydd yn 12fed ar restr y trefi a dinasoedd gafodd y mwyaf o ymwelwyr o fewn y Deyrnas Unedig.
Ond mae Cymru ar ei hol hi o'i gymharu â Lloegr a'r Alban, sydd wedi gweld cynnydd o 9.8% a 6.1% mewn ymwelwyr.
Daeth yr ymchwil i'r canlyniad bod gwariant gan dwristiaid yn Nhorfaen ac ymweliadau busnes ym Mlaenau Gwent mor isel na chawson nhw eu cofnodi.
Gwariodd pobl o Gymru £920m ar 1.5 miliwn o wyliau tramor, gyda'r rhan fwyaf i Ewrop a Gogledd America.
Sbaen a Ffrainc oedd y llefydd mwyaf poblogaidd.
Yn ôl y ffigyrau:
  • Roedd 884,000 o ymweliadau gan bobl dramor i Gymru;
  • Mae'r cyfanswm gafodd ei wario yng Nghymru yn 3.1% o'r £11.2 biliwn gafodd ei wario yn Llundain;
  • Caerdydd gafodd y mwyaf o ymwelwyr yng Nghymru, gydag Abertawe, Sir Benfro, Gwynedd a Chasnewydd hefyd yn gymharol uchel ar y rhestr.

Straeon perthnasol

  • Ymwelwyr yn heidio i Gymru dros y Pasg