BBC Cymru Fyw

Dosbarth newydd gwerth £80,000 i ysgol yng Nghaerfyrddin

Published
image copyrightClearspace Construction
image captionPren fydd deunydd y dosbarth newydd
Mae ysgol yng Nghaerfyrddin wedi ennill cystadleuaeth sydd yn golygu ei bod yn cael dosbarth newydd gwerth £80,000.
Mi oedd bron i 400 o ysgolion cynradd ac uwchradd wedi cystadlu ac ar ôl cyrraedd y rhestr fer mi enillodd Uned Arbennig Myrddin fwy na 50% o'r pleidleisiau.
Mi fydd yr ysgol yn defnyddio'r adeilad fel canolfan dechnoleg er mwyn helpu disgyblion gydag anawsterau dysgu. Mi fydd sesiynau therapi hefyd yn cael eu darparu yno.
Mae'r gwaith i godi arian ar gyfer yr offer arbenigol fydd ei angen yn y ganolfan wedi cychwyn yn barod. Ymhlith yr offer yma, mae llygoden gyfrifiadurol sydd yn gweithio trwy ddefnyddio'r llygaid.
Cylchgrawn addysgol y TES oedd wedi llunio'r gystadleuaeth ac mi oedd yn rhaid i ysgolion ddweud mewn 300 gair neu lai pam bod eu hysgol nhw'n haeddu ennill y dosbarth newydd.
Roedd Ysgol Gymuned Ferndale yn Rhondda Cynon Taf hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer.