Carcharu dyn am neges Twitter am Ann Maguire

  • Cyhoeddwyd
Robert Riley
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Robert Riley yn euog i gyhuddiad o ddanfon neges ffiaidd, sarhaus neu faleisus

Mae dyn 42 oed o Bort Talbot wedi ei garcharu am wyth wythnos ar ôl iddo ddanfon negeseuon Twitter maleisus ynglŷn â marwolaeth yr athrawes Ann Maguire.

Yn Llys Ynadon Abertawe, plediodd Robert Riley yn euog i gyhuddiad o ddanfon neges ffiaidd, sarhaus neu faleisus.

Bu farw Mrs Maguire, 61, ar ôl iddi gael ei thrywanu mewn ystafell ddosbarth yn Leeds ym mis Ebrill.

Clywodd y llys fod Mr Riley wedi trydar yn cynnwys enw'r bachgen 15 oed gafodd ei arestio yn dilyn y digwyddiad.

Fe ddanfonodd negeseuon hefyd yn son am ladd athrawon eraill.

Dywedodd Riley ei fod difaru ei ymddygiad yn fawr iawn.