Cwest Harvey Williams: Marwolaeth ddamweiniol

  • Cyhoeddwyd
Wrexham Maelor Hospital
Disgrifiad o’r llun,
Mi fuodd Harvey Lee Williams farw yn ysbyty Wrecsam

Mae crwner wedi dyfarnu mai marwolaeth ddamweiniol oedd un plentyn dwy oed wnaeth foddi mewn pwll gardd yn Llangollen y llynedd.

Mi glywodd y crwner fod Harvey Lee Williams yn awtistig a bod ganddo obsesiwn gyda dŵr. Ar Ragfyr 9 mi oedd teulu Harvey yn y broses o symud o'u cartref ym mhentref Froncysylltau i dŷ arall. Roedden nhw'n meddwl y byddai'r cartref newydd yn fwy diogel i'r bachgen bach.

Ond tra roedd ei fam, Amy Dipper a'i chymar, Daniel Leach wrthi'n symud mi aeth Harvey ar grwydr ac i ardd un o'r cymdogion.

Mewn datganiad mi ddisgrifiodd Daniel Leach y sefyllfa wrth iddyn nhw sylweddoli nad oedd Harvey gyda'i frawd pedair oed. Mi ddechreuon nhw chwilio ar frys amdano.

Mi welodd Mr Leach Harvey y bachgen yn gorwedd gyda'i wyneb am i lawr yn y pwll ac mi geisiodd ei adfywio. Mi oedd hi'n ymddangos fod y plentyn wedi taro ei ben. Cafodd Harvey ei ruthro i Ysbyty Maelor Wrecsam ond mi fuodd o farw.

Wrth ddyfarnu marwolaeth ddamweiniol dywedodd y crwner, John Gittins: "Damwain oedd hyn, mae hynny'n amlwg."

"'Dw i'n siŵr byddwch chi'ch dau yn teimlo - ac yn cario - baich trwm gyda chi am beth amser. Rwy'n gobeithio y bydd treigl amser yn caniatáu i'r baich yna gael ei godi."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y byddan nhw yn medru gydag amser cofio'r atgofion melys.

Crio wnaeth mam Harvey yn ystod y cwest, wnaeth bara 20 munud.