Ysbyty Aberteifi: Adolygiad barnwrol?

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Aberteifi
Disgrifiad o’r llun,
Dyw ymgyrchwyr ddim yn fodlon gyda'r penderfyniad i gau gwelyau i gleifion mewnol yn yr ysbyty

Mae penderfyniad bwrdd iechyd i ddarparu llai o wlâu yn Ysbyty Aberteifi yn wynebu her gyfreithiol. Mae cyfreithiwr wedi gofyn am adolygiad barnwrol ar ran grwpiau sydd yn gwrthwynebu'r newid.

Maen nhw'n honni na fuodd nag ymgynghoriad cyflawn gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda cyn y penderfyniad ym mis Rhagfyr.

Mae'r bwrdd iechyd yn dadlau eu bod nhw wedi "ystyried yn ofalus" yr anghenion ar gyfer ymgynghoriad swyddogol.

Erbyn hyn mae cleifion sydd yn aros dros nos yn gwneud hynny mewn cartrefi nyrsio yn yr ardal. Dim ond cleifion allanol sydd yn cael eu trin yn Ysbyty Aberteifi ers mis Mawrth.

Deiseb

Mi gafodd deiseb ei rhoi i'r Cynulliad ym mis Ionawr gyda dros 11,000 o enwau arni yn gwrthwynebu. Roedd ymgyrchwyr eisiau i'r bwrdd iechyd ailystyried y penderfyniad.

Yn ogystal roedden nhw eisiau gweld gwaith yn cael ei wneud yn gynt ar y ganolfan iechyd newydd gwerth £15 miliwn sy'n cael ei adeiladu yn y dref, sy'n cynnwys meddygfa.

Eirwyn Harries yw cadeirydd Cynghrair Ffrindiau Ysbyty Aberteifi, a dywedodd: "Rydym yn credu bod yr ymgynghoriad gafodd ei gynnal gan y bwrdd iechyd yn annigonol cyn iddyn nhw benderfynu cau gwlâu i gleifion mewnol yn yr ysbyty.

"Bydd y cais nawr yn mynd gerbron barnwr fydd yn penderfynu os oes gennym achos ddigon cryf ar gyfer adolygiad barnwrol."

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn dweud eu bod nhw wedi ystyried y cais i gynnal ymgynghoriad ffurfiol.

'Rheidrwydd clinigol'

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Roedd penderfyniad Rhagfyr 2013 yn cydnabod rheidrwydd clinigol i gau'r gwelyau hyn ac fe wnaeth yr ymgynghoriad Eich Iechyd, Eich Dyfodol ddweud yn glir fod angen llai o welyau i gleifion mewnol mewn amgylchedd ysbyty.

"Mae'r gwelyau Aberteifi a'r ardal leol yn cael eu darparu yn y gymuned, gyda dim gwelyau'n ael eu colli yn y sir.

"Mae'r bwrdd iechyd wedi cael eu hysbysu o gais am adolygiad barnwrol ar y penderfyniad hwn ac yn parhau i fod o'r farn ei fod wedi cydymffurfio'n llawn â'i rwymedigaethau cyfreithiol."