Cyhuddo o geisio llofruddio

Cyhoeddwyd

Wedi digwyddiad ym Mae Colwyn nos Fawrth, mae dyn wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio dyn 43 oed.

Fe gafodd y dyn ei anafu gyda chyllell yn yr ymosodiad ar St Andrews Road yn y dref.

Yn fuan wedi hynny, fe gafodd Eric James Harvey, 41, ei arestio a'i holi yn yr orsaf heddlu leol.

Mae'r dyn gafodd ei anafu yn parhau i fod yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Meddai'r Ditectif Uwch-arolygydd Gareth Evans: "Fe hoffwn i sicrhau'r cyhoedd mai digwyddiad ynysig ydi hwn, wnaeth ddim digwydd mewn man cyhoeddus.

"Mae troseddau o'r fath yn brin iawn yn ein hardal ni.

"Er ein bod ni wedi cyhuddo dyn o geisio llofruddio, mae'n hymchwiliad ni'n parhau. Fe hoffwn i apelio ar unrhywun yn y gymuned sydd gan wybodaeth allai helpu'r ymchwiliad, i gysylltu â'r heddlu ar 101."