BBC Cymru Fyw

Cyn-arweinydd sgowtiaid yn cyfaddef 26 o droseddau rhyw

Published
Mae cyn-arweinydd sgowtiaid wedi cyfaddef dros 20 o droseddau rhywiol difrifol yn erbyn bechgyn yn ystod y 1960au a'r 1970au.
Cyfaddefodd Martin Tucker, 67 o Gaer, 26 o droseddau rhywiol yn ymwneud a phlant.
Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y troseddau wedi digwydd yn Sir y Fflint a gogledd orllewin Lloegr.
Cafodd Tucker ei ryddhau ar fechnïaeth, ond dywedodd y barnwr Niclas Parry y bydd yn wynebu cyfnod sylweddol dan glo.
Gallai gael ei ddedfrydu'r wythnos nesaf.