Cyn-arweinydd sgowtiaid yn cyfaddef 26 o droseddau rhyw

Cyhoeddwyd

Mae cyn-arweinydd sgowtiaid wedi cyfaddef dros 20 o droseddau rhywiol difrifol yn erbyn bechgyn yn ystod y 1960au a'r 1970au.

Cyfaddefodd Martin Tucker, 67 o Gaer, 26 o droseddau rhywiol yn ymwneud a phlant.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y troseddau wedi digwydd yn Sir y Fflint a gogledd orllewin Lloegr.

Cafodd Tucker ei ryddhau ar fechnïaeth, ond dywedodd y barnwr Niclas Parry y bydd yn wynebu cyfnod sylweddol dan glo.

Gallai gael ei ddedfrydu'r wythnos nesaf.