Cyngor Caerdydd yn trafod dyfodol hamdden a diwylliant

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Dewi Sant
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Caerdydd yn ystyried opsiynau ddyfodol canolfannau hamdden a diwylliant Caerdydd yn cynnwys Neuadd Dewi Sant

Yn y dyfodol mae'n bosib y bydd canolfannau hamdden a diwylliant Caerdydd yn cael eu rheoli gan y sector breifat,

Mae Cyngor Caerdydd yn ystyried newidiadau ar sut i reoli'r cyfleusterau cyhoeddus wrth iddynt chwilio am arbedion i'w cyllideb.

Bydd Cabinet y Cyngor yn cyfarfod ar ddydd Iau, 15 Mai, i ystyried adroddiad gan gwmni Max Associates, sy'n awgrymu be ellir ei wneud.

Meddai'r aelod cabinet dros ddatblygu cymunedol, cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol, y cynghorydd Peter Bradbury: "Rydym yn hyderus ein bod yn datblygu dull gweithredu arloesol fydd yn diogelu arlwy hamdden a diwylliannol Caerdydd.

"Comisiynwyd Max Associates, sy'n arbenigwyr yn y diwydiant, i ddadansoddi'r dewisiadau allweddol hyn o ran hamdden a diwylliant yng Nghaerdydd, gan ystyried y pwysau ariannol eithriadol sydd o'n blaenau.

"Roedd yn adroddiad manwl yn cynnwys dadansoddiad o sut y caiff cyfleusterau hamdden eu rhedeg ledled y Deyrnas Unedig. Dim ond 28% o ganolfannau hamdden a phyllau nofio sy'n cael eu rheoli gan gynghorau lleol erbyn hyn.

"Gan fod y sefyllfa ariannol a wynebir mor heriol, rhaid i effeithlonrwydd ariannol fod yn un o'r ffactorau o ran sut y caiff y gwasanaethau hamdden a'r celfyddydau eu rheoli yn y dyfodol."

Dewisiadau

Y tri prif opsiwn sydd wedi cael eu cynnig gan Max Associates yw parhau i gynnig y gwasanaethau yn fewnol, sefydlu ymddiriedolaeth leol neu sefydlu partneriaeth rhwng y sector breifat ac ymddiriedolaeth leol.

Daethant i'r casgliad y gallai partneriaeth rhwng y sector breifat ac ymddiriedolaeth sefydledig fod y dewis gorau i Gaerdydd o ran lleihau costau, ond pwysleisiodd y cyngor nad oes "unrhyw ddewis wedi'i ddiystyru'n llwyr" eto.

Ychwanegodd y cynghorydd Bradley: "Hoffem glywed barn y farchnad a'n cymunedau o ran sut y gellir cynllunio a rheoli'r gwasanaethau hyn yn y dyfodol er mwyn diwallu anghenion ein cymunedau yn y ffordd orau posibl."

Os yw'r cynnig yn cael ei gymeradwyo, caiff hysbysiadau gwybodaeth ymlaen llaw eu cyhoeddi i'r farchnad a bydd y prosesau caffael yn dechrau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol