Meow meow ddim mor boblogaidd a fuodd o yn ol un elusen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Prif Weithredwr elusen yn dweud bod sgil effeithiau mephedrone yn golygu nad ydy o rwan mor boblogaidd

Mae sgil effeithiau mephedrone yn golygu nad ydy o bellach mor boblogaidd yn ol un elusen sydd wedi gweld cwymp yn y nifer o bobl sydd yn cymryd y cyffur.

Mae'r elusen Sands Cymru yn cyfaddef nad oedden nhw a'r heddlu wedi rhagweld pa mor gyflym y byddai mephedrone neu meow meow yn lledaenu yn Ne Cymru.

Ond mae'r elusen yn dweud eu bod wedi gweld newid yn y 12 mis diwethaf. Maen nhw'n dweud hyn er bod barnwr wedi rhybuddio'r wythnos hon bod y cyffur yn epidemic.

"Mi oedd o yn broblem sylweddol tua blwyddyn yn ol," meddai Prif Weithredwr Sands Cymru, Ifor Glyn. "Mi oedd o yn rhywbeth ddaeth yn sydyn ac mi oedd o yn effeithio ar gymaint o bobl.

"Doedd e ddim jest yn effeithio ar bobl oedd yn ei ddefnyddio fo ar benwythnosau, mi oedd o yn effeithio pobl sydd yn defnyddio heroin. Mae'n effeithio'r ffordd mae pobl yn edrych yn gyflym iawn. Mae pobl yn colli lot o bwysau a phobl yn mynd yn reit dreisgar.

"Dros gyfnod mae pobl yn gweld pa mor niweidiol ydy o ac yn symud ymlaen i gyffuriau eraill. Hwnna ydy'r unig esboniad fedrwn ni rhoi."

Tan fis Ebrill 2010 roedd mephedrone yn cael ei ystyried yn gyffur cyfreithiol ond o achos y sgil effeithiau mi gafodd y cyffur ei ail ddynodi yn dosbarth B.

Mae Mr Glyn yn dweud bod y cyffur wedi ymddangos ar y farchnad yn gyflymach na unrhyw gyffur arall ers yr 20 mlynedd mae o wedi bod yn gweithio yn helpu pobl gyda phroblemau cyffuriau.

Troseddu i gael mephedrone

"Chwe mis ac wedyn mewn cyfnod o chwe mis arall mae o wedi diflannu. Dydyn ni ddim yn gweld cymaint o broblemau a'r un cyfnod y llynedd."

Llynedd mi gyhoeddodd y tasglu Ymgyrch Tarian adroddiad oedd yn dangos bod nifer y troseddau'n ymwneud â mephedrone yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol, sy'n wahanol i'r patrwm mewn rhannau eraill o'r DU.

Roedd cynnydd o 165% yn nifer y troseddau'n ymwneud â mephedrone yng Nghymru rhwng Ebrill a Mehefin 2013 o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2012. Llanelli, Abertawe, Pen y Bont a Chasnewydd oedd y llefydd gwaethaf yn Ne Cymru o ran troseddau yn ymwneud a'r cyffur.

Wrth ddedfrydu saith o ddynion mewn achos oedd yn ymwneud gyda gwerthu cyffuriau, mi ddywedodd barnwr Abertawe Peter Heywood bod mephedrone wedi dod yn "gyffur mae pobl yn ddewis".

Mae Mr Glyn yn credu bod y gwaethaf drosodd. Er hynny mae'n rhybuddio na ddylai mudiadau bwyso ar eu rhwyfau.

"Mae na gyffur newydd yn dod ar y farchnad bob wythnos. Mi fydd y llywodraeth yn gwneud rhywbeth yn anghyfreithlon ac mi fydd cemegydd yn newid un sylwedd cemegol fydd yn gwneud hyn yn gyfreithiol.

"Does na ddim byd wedi ymddangos i'r un graddau a mephedrone ond dydy hynny ddim yn golygu na fydd na rhywbeth newydd yn dod ar y farchnad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol