Dyblu costau canolfannau dydd ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn dweud bod y costau newydd yn gytbwys

Mae cynlluniau i ddyblu'r gost ar gyfer pobl hŷn mewn canolfanau dydd ym Mhowys wedi eu cefnogi gan gabinet Cyngor Powys.

Mae'r cabinet hefyd wedi cefnogi codi costau pryd ar glud 50%.

Mae'r cyngor yn trio trosglwyddo'r canolfanau i grwpiau cymunedol a dod ar gwasanaeth bwyd i ben er mwyn arbed arian.

Maen nhw'n dweud bod y costau yn gytbwys. Ond mae Age Cymru yn dweud ei bod nhw'n pryderu am sut mae'r torriadau yn effeithio ar bobl hyn.

Mi fydd yn rhaid i bobl dalu £10 y diwrnod yn hytrach na £5 yn y canolfanau dydd ac mi fydd y gost pryd ar glud yn cynyddu i £4.50 am bryd o fwyd. £3 ydy'r pris ar hyn o bryd.

Mae'r cyngor yn awyddus i drosglwyddo'r gwaith o reoli'r canolfanau dydd i gyd erbyn mis Ebrill 2017. Saith o ganolfanau sydd ganddyn nhw.

Dywedodd Darren Mayor, sydd yn aelod cabinet ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol nad oedd "cynyddu costau byth yn benderfyniad hawdd".

Ychwanegodd bod y cyngor yn trio cael y cydbwysedd cywir rhwng y gost o gynnig y gwasanaeth ac os ydy pobl yn medru talu mwy am y gwasanaeth. "Mi ydyn ni yn credu bod y cynydd rydyn ni'n cynnig yn gytbwys a theg. Ond mi ydyn ni yn derbyn na fyddan nhw yn boblogaidd."

Dywedodd llefarydd ar ran Age Cymru: "Rydyn ni yn byw mewn hinsawdd economaidd anodd a heriol. Ein prif ofid ni ar hyn o bryd yw nad yw pobl hŷn a gwasanaethau i bobl hŷn yn cael eu heffeithio fwy nag eraill gyda'r torriadau i'r gyllideb."

Mae'r cyngor angen arbed £40m erbyn 2017. Bydd y costau newydd yn cael eu cyflwyno ym mis Mehefin.

Straeon perthnasol