Tân Ynysybwl: Dyn wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Tan Ynysybwl

Mae dynes 28 oed wedi cael ei harestio yn dilyn marwolaeth dyn 46 oed mewn tân mewn fflat yn Ynysybwl, Pontypridd.

Bu farw'r gŵr yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Dydy o heb gael ei adnabod yn ffurfiol a bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal heddiw.

Mae dynes 28 oed o ardal Abertawe yn parhau yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd wedi'i harestio o dan amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Roedd y gwasanaethau brys wedi cael eu galw i dân mewn bloc o fflatiau ar Heol Newydd, Ynysybwl, am 8.25 nos Wener.

Sioc trigolion lleol

Dywedodd gwraig oedrannus sy'n byw gyferbyn y fflatiau ei bod wedi agor ei drws ffrynt a gweld mwg ofnadwy yn dod o dros y ffordd.

Mae trigolion lleol yn dweud eu bod wedi cael sioc o glywed bod rhywun wedi marw yn y tân.

Dywedodd dyn mewn ty cyfagos: "Yn aml, mae 'na broblemau gyda sŵn a gyda phobl yn gweiddi o'r fflatiau yna. Felly, pan glywais i'r seirenau, wnes i ddim meddwl llawer am y peth.

"Pan sylwais i ar y tân, fodd bynnag, fe sylweddolais bod pethau'n reit ddrwg. Ac yna'r bore ma, fe rois i'r teledu ymlaen a chlywed bod dyn wedi marw. "

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r amgylchiadau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Lewis: "Mae hyn yn amlwg yn ddigwyddiad brawychus ond fe hoffwn dawelu meddwl cymuned Ynysybwl ein bod yn cynnal ymchwiliad trylwyr a bydd presenoldeb yr heddlu yn parhau yn yr ardal yn ystod y diwrnodau nesaf."

Apeliodd yr heddlu unwaith eto am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad.