Tân mewn siop yn Llanberis

  • Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaethau tân ac achub y gogledd yn delio gyda thân mewn siop ar stryd fawr Llanberis.

Brigad dân

Fe gawson nhw'u galw toc cyn deg y bore.

Roedd pedair injan wedi cael eu galw i'r safe - dwy o Fangor a dwy o Gaernarfon - ac mae dwy yn parhau yno ar hyn o bryd, canol prynhawn Sul.

Dydy hi ddim yn glir a ydi'r tân yn dal i losgi.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau mai siop sglodion oedd hon.

Dydyd achos y tân ddim yn un amheus.

Chafodd neb eu hanafu.