'Angen triniaeth gyfartal' i'r diwaith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Dywed PRIME Cymru bod rhaglenni i'r diwaith wedi eu hanelu'n bennaf at bobl ifanc

Mae Menter y Tywysog ar gyfer Mentergarwch Hŷn (PRIME) Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth gyfartal i bobl hŷn sydd ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant (NEETS).

Fe ddywed yr elusen bod dros 212,000 o bobl rhwng 50 ac oed pensiwn y wladwriaeth yn ddi-waith, ac mae'r canran o bobl sy'n ddi-waith am gyfnod hir yn uwch i'r dosbarth oedran yma na'r un arall.

Maen nhw hefyd yn dweud bod yr adnoddau ar gyfer addysgu oedolion wedi eu cwtogi, gan olygu bod llai o oedolion yn astudio, ac mae mwyafrif y rhaglenni ar gyfer cael pobl i mewn i fyd gwaith wedi eu hanelu at yr ifanc.

Yn ddiweddar dywedodd Twf Swyddi Cymru eu bod wedi llenwi 9,704 o gyfleoedd am swyddi ac wedi darparu grantiau o £6,000 yr un i 249 o bobl ifanc i ddechrau eu busnesau eu hunain.

'Triniaeth gyfartal'

Ond dywedodd David Pugh, prif weithredwr PRIME Cymru: "Rydym yn canmol gwaith Twf Swyddi Cymru a'r ymdrech ac adnoddau y mae Llywodraeth Cymru wedi gwario yn taclo diweithdra ymysg yr ifanc yng Nghymru.

"Ond rydym yn credu y dylai'r 200,000 a mwy o bobl dros 50 oed sy'n ddi-waith gael yr un cyfle a chefnogaeth.

"Byddai'r grant o £6,000 yn gymaint o gymorth i entrepreneuriaid hŷn i ddechrau busnes ag y mae i bobl ifanc.

"Nid ydym yn gofyn am driniaeth arbennig, rydym yn gofyn am driniaeth gyfartal.

"Mae'r rhwystrau sy'n wynebu pobl hŷn sy'n ddi-waith yn aml yn wahanol i'r rhai sy'n wynebu pobl ifanc, ond mae'r effeithiau arnyn nhw a'u teuluoedd yr un mor ddinistriol.

"Os ydych chi'n colli'ch gwaith yn eich 50au, mae'n fwy tebygol yn ystadegol i chi farw nag i gael swydd arall.

"Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i addasu'r rhaglenni presennol er mwyn cael gwared â'r rhwystrau oed, a sicrhau bod pob rhaglen waith, hyfforddiant a sgiliau yn agored i bawb - yn deg a phriodol."

Mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am ei hymateb i'r alwad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol