BBC yn derbyn cwynion am ddarllediad Britain First

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y BBC dros 100 o gŵynion am ddarllediad gwleidyddol Britain First.

Mae'r BBC wedi derbyn bron i 100 o gŵynion am ddarllediad etholiadol a ddangoswyd ar y teledu ar nos Wener, 9 Mai.

Hyd yn hyn mae Ofcom y rheoleiddwyr darlledu yn y DU yn dweud eu bod wedi derbyn naw cwyn am ddarllediad y blaid wleidyddol Britain First. Ond nid ydynt wedi penderfynu eto os byddan nhw'n ymchwilio i'r cwynion sy'n cyhuddo'r darllediad o fod yn hiliol.

Dywedodd y BBC ei fod yn gyfrifoldeb arnynt i roi amser darlledu i bleidiau sydd wedi eu cofrestru yn swyddogol ac yn gymwys i wneud darllediad.

Meddai llefarydd ar ran y BBC: "Mae'n ofynnol i'r BBC roi amser darlledu ar gyfer Darllediadau Etholiadol."

"Pleidiau gwleidyddol sydd yn gyfrifol am gynnwys eu darllediadau a nhw sydd yn talu am eu cynhyrchu.

"Mae rhaid i ddarllediadau gwleidyddol gyd-ymffurfio gyda'r gyfraith a chanllawiau a rheolau darlledu priodol, ond ar wahân i hynny, nid oes gan y darlledwyr unrhyw ddylanwad ar y cynnwys."

"Mae'n bwysig egluro fod y darllediadau yn cael eu cynhyrchu yn annibynnol gan y pleidiau gwleidyddol, ac nad yw'r ffaith eu bod yn cael eu darlledu yn awgrymu fod y BBC yn cefnogi neu'n cymeradwyo'r cynnwys."

"Ymddiriedolaeth y BBC sydd yn gosod y criteria ar gyfer dosraniad darllediadau etholiadol gan y BBC ar adeg etholiad.

"Mae Britain First yn blaid wleidyddol sydd wedi ei chofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol ac mae'r blaid yn gymwys i dderbyn darllediad yng Nghymru gan fod ganddi restr lawn o ymgeiswyr yng Nghymru ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol