Pryder am y diwydiant cig eidion wrth i brisiau ostwng

  • Cyhoeddwyd
Cig
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hybu Cig Cymru yn dweud bod ffermwyr ar eu colled am fod pris cig eidion wedi gostwng

Mae Hybu Cig Cymru yn dechrau adolygiad i ddyfodol y diwydiant cig eidion yng Nghymru am fod y pris mae ffermwyr yn derbyn am y cig wedi gostwng yn "ddramatig".

Cafodd y penderfyniad ei wneud gan y mudiad ar ôl clywed bod yna bryder am y pris am fustych marw.

Ddechrau Mai roedd y pris am y cig saith ceiniog yn is nag oedd o bythefnos yn gynt. Mi oedd y pris mis Mai hefyd 46 ceiniog yn is na'r un cyfnod y llynedd.

Yn ôl Hybu Cig Cymru mae hynny yn golygu bod ffermwyr yn cael tua £200 yn llai am bob un bustach rŵan.

Cig o Iwerddon

Mae'r mudiad hefyd yn pryderu am y ffaith bod mwy o gig eidion yn dod i Brydain o Weriniaeth Iwerddon. Mae hyn yn golygu bod 'na fwy o wartheg yn y gadwyn fwyd, tua 50,000 yn fwy yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Dai Davies.

"Ar yr un pryd, mae cynhyrchwyr yn Iwerddon yn derbyn yr hyn sy'n cyfateb i oddeutu £3.10/kg am eu gwartheg," meddai.

"Cafwyd cynnydd yn y mewnforion o gig eidion o Iwerddon i'r DG, sy'n tandorri'r pris y mae ffermwyr ym Mhrydain yn ei dderbyn."

Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr y mudiad amaethyddol yn dweud y byddan nhw yn ystyried yr holl opsiynau ac mai ei blaenoriaeth nhw ydy gwneud yn siŵr fod y diwydiant yn parhau i fod yn un sydd yn datblygu ac yn ffynnu.

"Mae er lles i bawb - ffermwyr, proseswyr a manwerthwyr - os oes diwydiant cig eidion ffyniannus yng Nghymru er mwyn diwallu'r galw cynyddol am gig eidion cartref o ansawdd uchel.

"Dylai pob adran o'r gadwyn gyflenwi gydweithio er mwyn gwireddu hyn.

"Rydym am annog mân-werthwyr i weithredu'n strategol wrth gydweithredu â'u partneriaid yn y gadwyn gyflenwi yn y DG er mwyn sicrhau dyfodol hirdymor cynaliadwy i'n diwydiant cig eidion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol