Pa un sy'n gywir Ty'n Lon, Tyn Lon neu Llynfaes?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dylai'r pentre ddod o dan gôd post Llangefni yn ôl y cyngor cymuned

Mae trigolion Llynfaes yn Sir Fôn i gynnal cyfarfod cyhoeddus gyda'r bwriad o berswadio'r Post Brenhinol i ddefnyddio'r enw cywir ar gyfer y pentref yn hytrach na Tyn Lon.

Daeth y penderfyniad i gynnal y cyfarfod ar ôl i drigolion dderbyn llythyr gan y Post Brenhinol yn gofyn pa enw oedd yn gywir, a'i Ty'n Lon neu Tyn Lon (yr ail enw heb ebychnod).

Ond yn ôl y trigolion mae'r cwestiwn yn amherthnasol gan mai Llynfaes yw enw'r pentre', sydd rhyw dair milltir a hanner i'r gogledd o Langefni.

Mae'n debyg mai Tyn Lon oedd enw Swyddfa'r Post yn y pentre' ddegau o flynyddoedd yn ôl.

Tref post

Dywedodd Glyn Owens, sy'n aelod o'r cyngor cymuned, fod yr enw Tyn Lon yn achosi pob math o broblemau, gan gynnwys cerbydau'r gwasanaethau brys yn mynd ar goll.

Mae'r ffaith mai côd post Caergybi - sydd 14 milltir i ffwrdd - sydd gan y pentref hefyd yn achosi trafferthion, gan fod cerbydau dosbarthu'n mynd yr holl ffordd yno, cyn sylwi eu bod wedi pasio Llynfaes ers tro.

Yn ôl Mr Owen mae'r cyngor cymuned wedi bod yn galw ar y Post Brenhinol ers 20 mlynedd i ddefnyddio'r enw Llynfaes, ac i'r pentre' ddod o dan gôd post Llangefni.

Mae'r pentrefwyr wedi galw am gyfarfod gydag AS Ynys Mon Albert Owen a'r AC Rhun ap Iorwerth.

Dywedodd Val Bodden, llefarydd ar ran y Post Brenhinol. "Rydym yn ymgynghori gyda phobl leol yn ôl y drefn sydd wedi ei chytuno rhwng y Post Brenhinol ac Ofcom, a hynny ar ôl i ni gael gwybod bod Tyn Lon wedi ei sillafu yn anghywir yn ein bas data.

Gwrthwynebu

"Os nad ydym yn cael unrhyw wrthwynebiad, bydd y newidiadau yn cael eu gwneud i'r bas data.

"Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw gais i newid enw y lleoliad o Tyn Lon i Lynfaes, ac i newid y brif dref post o Gaergybi i Langefni.

"Pe bai ni'n derbyn cais i newid yr enw bydd yna dîm arbennig yn ymchwilio i'r cynnig.

"Pe na bai yna fwy na 20% o'r rhai sy'n rhan o broses ymgynghori yn gwrthwynebu fe allai'r Post Brenhinol newid yr enw i Lynfaes yn hytrach na Tyn Lon."

Ychwanegodd y llefarydd mai Caergybi yw'r enw cywir ar y prif dref post ac na fyddai hynny yn cael ei newid.

Ond fe allai ychwanegu enw tre Llangefni i'r cyfeiriad llawn pe bai'r cynigion yn cael eu derbyn.