Herio'r 'dreth ystafell wely'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r teulu wedi derbyn grant dewisol gan Gyngor Sir Penfro am flwyddyn

Bydd yr Uchel Lys yn Llundain yn clywed achos cwpwl o Sir Benfro ddydd Mercher sy'n herio'r hyn sy'n cael ei adnabod gan ei wrthwynebwyr fel y 'dreth ystafell wely'.

Mae Paul a Susan Rutherford o Glunderwen yn gofalu am eu hwyr Warren, sy'n 13 oed ac yn anabl.

Mae gan Warren gyflwr o'r enw Syndrom Potokoi-Shaffer - cyflwr prin iawn sy'n golygu nad yw'n medru cerdded, siarad na bwydo'i hun, ac mae angen gofal gan ddau oedolyn 24 awr y dydd.

Mae ei nain a'i daid yn gofalu amdano ond maen nhw'n cael cymorth gofalwyr proffesiynol sy'n aros dros nos o leia' dwy noson yr wythnos.

Mae'r teulu yn byw mewn byngalo tair llofft, a phan gyflwynwyd y diwygiadau i fudd-daliadau gan lywodraeth y DU ym mis Ebrill y llynedd, mae'r rheolau'n dweud bod y teulu'n 'tan-feddiannu' yr eiddo ac mae eu budd-dal tai wedi cael ei gwtogi.

Yn ôl y rheolau, mae caniatâd i gael ystafell wely ychwanegol os yw'r person sy'n hawlio, neu eu partner, yn anabl, ond does dim darpariaeth yn y ddeddf i blant sydd angen gofalwr.

Dim cydnabyddiaeth

Dywedodd Mr Rutherford: "Rydym yn dadlau bod hyn yn gwahaniaethu yn erbyn plant anabl.

"Ry'n ni'n byw mewn byngalo sydd wedi ei addasu. Diolch i grant gan Lywodraeth Cymru fe gafodd gwerth £20,000 o addasiadau pellach eu gwneud ym mis Medi, ac er bod Warren angen gofalwr i aros dros nos a storio'i offer, rydym yn cael ein hystyried i fod yn 'tan-feddiannu'."

Wedi cyfres o apeliadau fe gafodd y teulu grant dewisol gan Gyngor Sir Penfro i dalu'r budd-dal a gollwyd, ond am flwyddyn yn unig.

Ychwanegodd Mr Rutherford: "I lawer mae £14 yr wythnos yn swm pitw... ond mae'n lot i ni.

"Y peth mwyaf syfrdanol yw nad oes cydnabyddiaeth o gwbl gan y llywodraeth [yn San Steffan] ein bod yn arbed o leia' £250,000 y flwyddyn drwy ofalu am Warren ein hunain.

"Dydyn ni ddim yn gofyn am glod am hyn, dim ond cymorth mewn amgylchiadau anodd."

Dywedodd Adran Waith a Phensiynau'r llywodraeth bod diwygio budd-dal tai yn y sector cymdeithasol yn hanfodol, a'u bod yn monitro'r newidiadau yn agos.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol