Kirsty Williams yn lansio maniffesto

Cyhoeddwyd

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud eu bod nhw'n gefnogol iawn o'r Undeb Ewropeaidd (UE), ond nad yw hynny'n golygu eu bod nhw'n ofni ei ddiwygio.

Roedd y blaid yn lansio eu maniffesto ar gyfer yr etholiad Ewropeaidd yn adeilad y cwmni technoleg IQE - sydd newydd sicrhau cytundeb gyda chyflenwyr ar draws yr UE - yng Nghaerdydd.

Yn ôl y maniffesto, blaenoriaethau'r blaid yw creu swyddi, mynd i'r afael â throsedd ac amddiffyn yr amgylchedd.

Fe ddywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams, mai ei phlaid hi oedd yr unig un oedd wedi ymrwymo'n llwyr i Ewrop.

'Gweledigaeth gref'

"Mae gennym weledigaeth gref ar gyfer Ewrop sydd yn fwy effeithlon, yn fwy cynhyrchiol ac sy'n cefnogi gwerthoedd Cymreig, swyddi Cymreig a budd cenedlaethol y wlad," meddai.

"Mae pleidlais ar gyfer y Democratiaid Rhyddfrydol yn un bositif - ni yw'r blaid ar gyfer bod 'i mewn'.

"Rydym eisiau i Brydain a Chymru aros yn Ewrop oherwydd dyna'r ffordd i gadw'n gwlad yn gryf, yn llewyrchus, yn ddiogel ac yn wyrdd."

Ond pwysleisiodd bod y ddogfen faniffesto'n ei gwneud yn glir fod "bod o blaid Ewrop hefyd yn golygu bod o blaid diwygio".

Prif flaenoriaethau'r blaid ar gyfer Senedd Ewrop yw:

  • Creu mwy o swyddi drwy fasnachu o fewn Ewrop;
  • Helpu i frwydro'n erbyn trosedd ledled Ewrop;
  • Amddiffyn yr amgylchedd a chreu swyddi gwyrdd;
  • Diwygio'r UE er mwyn torri ar wastraff ac amddiffyn dylanwad y Deyrnas Unedig o fewn y Farchnad Sengl;
  • Sicrhau bod y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) yn parhau i gefnogi cymunedau gwledig yng Nghymru.

Yn yr etholiad diwethaf yn 2009 fe ddaeth y blaid yn bumed yng Nghymru gyda thua 11% o'r bleidlais, pan gafodd y Ceidwadwyr, Llafur Plaid Cymru ac Ukip sedd yr un.

'Arwain y frwydr'

Ddydd Mawrth, dywedodd prif ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol Alec Dauncey fod ei blaid yn "arwain y frwydr yn erbyn y sefydliad Ewro-sgeptig", a rhybuddiodd y byddai gadael yr UE yn "anghyfrifol a byrbwyll".

"Drwy fod yn Ewrop gallwn sicrhau'r masnach sydd ei angen ar gyfer amddiffyn adferiad yr economi, rhoi hwb i fusnesau Cymreig a chreu swyddi ar gyfer ein pobl ifanc," ychwanegodd.

"Mae masnach gyda gwledydd Ewropeaidd eraill yn cefnogi miloedd o swyddi Cymreig. Pam rhoi'r rhain yn y fantol?

"Y ffordd orau o sicrhau bod yr UE yn cael ei diwygio yw drwy weithio gyda'n cymdogion, drwy greu cysylltiadau gyda gwladwriaethau tebyg i ni ac ennill y ddadl.

"Mae bygwth gadael yr UE yn beryglus a ni fydd yn cyflawni dim."

Mae rhestr o'r holl ymgeiswyr a'r pleidiau sydd yn sefyll yn yr etholiadau Ewropeaidd ar ddydd Iau Mai 22 ar gael yma.

Straeon perthnasol