Gatland yn rhybuddio dros wrthod rhyddhau

Cyhoeddwyd

Mae hyfforddwr tîm rygbi Cymru Warren Gatland wedi rhybuddio y gallai ystyried gwrthod dewis chwaraewyr sy'n chwarae i dimau o Loegr yn y dyfodol.

Daw hyn yn sgil penderfyniad clybiau Pencampwriaeth Aviva i wrthod rhyddhau chwaraewyr ar gyfer y gêm dreialu ar Fai 30 - er gwaetha'r ffaith fod y tymor drosodd.

Mae Gatland yn awyddus i gynnal y gêm er mwyn penderfynu pa chwaraewyr i'w cymryd ar y daith i Dde Affrica dros yr haf ond mae'r clybiau Seisnig yn dweud nad oes raid iddyn nhw ryddhau chwaraewyr ar gyfer gêm o'r fath, gen ti bod hi ddim yn gêm brawf.

"Mae'n ei wneud yn anodd i'w dewis nhw os nad ydyn nhw'n cymryd rhan," meddai Gatland.

"Yn edrych at y dyfodol, efallai bydd rhaid i ni adolygu'r polisi o ddewis chwaraewyr sy'n chwarae yn Lloegr os nad ydyn nhw am fod ar gael i chwarae i ni.

"Mae'n rhywbeth fydd raid i ni edrych arno yn ofalus, yn enwedig ar ddiwedd y tymor pan rydym ni'n paratoi at y teithiau.

"Y chwaraewyr sydd wedi mynd i Ffrainc - mae rhai ohonyn nhw wedi llwyddo i sicrhau hawliau llawn i gael eu rhyddhau ac mae hynny'n help.

"Ond ar hyn o bryd, heblaw am George North sydd â hynny, mae'n gwneud pethau'n anodd pan mae'r chwaraewyr yn dod o Loegr."

Ewyllys da?

Disgrifiad o’r llun,
Mi wnaeth George North sicrhau'r hawl i gael ei ryddhau i bob gêm ryngwlafol fel rhan o'i gytundeb gyda Northampton

Mae gêm olaf y tymor Pencampwriaeth Aviva ac uwchgynghrair Ffrainc, y Top 14, yn digwydd ar ôl y gêm dreialu.

Dyw Gatland ddim yn disgwyl i chwaraewyr sy'n cymryd rhan yn y gemau olaf gael eu rhyddhau, ond dyw e ddim yn gweld y synnwyr mewn timau'n gwrthod rhyddhau chwaraewyr sydd wedi gorffen am y tymor.

"Rydyn ni jest yn gobeithio y bydd synnwyr cyffredin yn ennill y dydd ac y bydd y chwaraewyr hynny sydd wedi gorffen am y tymor yn cael eu rhyddhau.

"Alla i ddeall fod Premier Rugby eisiau amddiffyn eu cystadleuaeth, ond i mi alla i ddim deall pan mae chwaraewyr sydd wedi gorffen am y tymor, pan na fyddan nhw ar gael...

"Rwy'n gobeithio bod peth ewyllys da ar ôl yn y gêm."

Straeon perthnasol