Trafod dyfodol canolfan reoli

  • Cyhoeddwyd
Dyfed-Powys Police headquarters
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ganolfan bresennol yn Llangynnwr, ger pencadlys Heddlu Dyfed-Powys.

Fe fydd cynnig gan Wasanaeth Tân y Gorllewin a'r Canolbarth i symud eu stafell rheoli o Gaerfyrddin i Ben-y-bont ar Ogwr yn cael eu trafod gan gynghorwyr Sir Gaerfyrddin ddydd Mercher.

Ar hyn o bryd mae'r ystafell reoli wedi ei leoli yn yn y Ganolfan Cyfathrebiadau Brys ar y Cyd yn Llangynnwr, Caerfyrddin.

Mae'r ganolfan yno hefyd yn cynnwys y Gwasanaeth Ambiwlans a Heddlu-Dyfed Powys.

Ond mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth wedi bod yn trafod symud eu canolfan i adeilad newydd ar safle pencadlys Heddlu'r De ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yno byddant yn rhannu adnoddau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae'r ganolfan bresennol yng Nghaerfyrddin yn cyflogi 22 o bobl.

Mae nifer o gynghorwyr sir wedi mynegi pryder am y cynnig i symud y ganolfan.

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth wedi cytuno i wneud arbedion o £2.6 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol 2014-15.

Bydd angen i'r awdurdod arbed £1.5 miliwn ychwanegol y flwyddyn ganlynol.

Gwnaed cais i Wasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth am sylw.