Henson yn haeddu cyfle medd Shanklin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dydy Henson heb chwarae i gymru ers mis Awst 2011, yn erbyn Lloegr

Mae cyn ganolwr Cymru, Tom Shanklin yn dweud bod cynnwys Gavin Henson ar gyfer Gêm Brawf Cymru ar Fai 30, yn wobr am ei waith caled.

Nid yw Henson, 32, wedi chwarae i Gymru ers mis Awst 2011, ond mae wedi gadael ei farc ers ymuno a Chaerfaddon.

Dywedodd Shanklin y byddai ei cyn gyd chwaraewr yn gallu cynnig "rhywbeth gwahanol" yng nghanol y cae ar gyfer y daith i Dde Affrica.

"Yn sicr mae wedi bod yn chwarae yn dda i Gaerfaddon ac mae wedi gadael ei farc yno," meddai.

Gêm Brawf

Bydd Warren Gatland yn enwi ei garfan o 31 dyn ar gyfer y daith ar ôl y Gêm Brawf rhwng y timau Tebygol a Posib yn Stadiwm y Liberty yn Abertawe.

Roedd Shanklin a Henson yn rhan o dimau Cymru enillodd Camp Lawn y Chwe Gwlad yn 2005 a 2008.

Er nad yw Shanklin yn disgwyl i Henson fynd ar y daith, dywedodd ei fod yn falch gweld yn cael cyfle.

"Mae Caerfaddon wedi ei arwyddo am flwyddyn arall, maen nhw'n hapus hefo'r ffordd y mae o'n mynd," meddai.

"Dwi wedi siarad hefo un neu ddau o bobl dwi'n nabod i lawr yng Nghaerfaddon ac maen nhw'n dweud ei fod yn hyfforddi yn galed, mae'n gweithio'n galed ac mae o wir am roi cynnig arni, ac mae o wedi chwarae yn dda iawn tua diwedd y tymor.

"Mae'n rywun sy'n cynnig rhywbeth gwahanol yng nghanol y cae.

"Dwi wedi chwarae gydag o digon o weithiau. Dwi'n gwybod ei gryfderau a'i wendidau a'r mwyaf o amser chwarae mae'n ei gael mae'n fwy cyfforddus ac yn chwarae yn well."

Rhyddhau chwaraewyr?

Ond mae'n bosib na chaiff Henson y cyfle i chwarae yn y Gêm Brawf o gwbl, os na fydd yn cael ei ryddhau gan ei glwb.

Dywedodd llefarydd ar ran clybiau Uwchgynghrair Lloegr nad oes rhaid iddyn nhw ryddhau chwaraewyr gan mai nad gêm brawf swyddogol fydd yn cael ei gynnal.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn obeithiol o gyrraedd cytundeb, ond mae'r gêm yn cael ei chynnal y diwrnod cyn rownd derfynol Uwchgynghrair Aviva.

Ynglŷn â Henson, dywedodd Gatland: "Mae Gavin yn bedwerydd neu bumed ar y rhestr gydag anafiadau. Mae'n gyfle gwych, ond os nad yw'n cael ei ryddhau mae'n annhebygol y bydd yn cael ei ddewis ar gyfer y daith."

Straeon perthnasol