Gwrthdrawiad Y Rhws: 'Llygaid ar agor led y pen'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Robert Bell yn gwadu cyhuddiad o yrru heb y gofal a'r sylw dyladwy

Roedd gyrrwr car fu mewn gwrthdrawiad tu fas i Ysgol y Rhws ym Mro Morgannwg ym mis Mehefin 2013 yn dal y llyw yn dynn, gyda'i lygaid ar agor led y pen, yn ôl y ddynes lolipop a anafwyd yn y digwyddiad.

Roedd Karin Williams yn rhoi tystiolaeth yn Llys Ynadon Caerdydd yn yr achos yn erbyn Robert Bell sydd wedi ei gyhuddo o yrru heb y gofal a'r sylw dyladwy wedi'r digwyddiad.

Mae Robert Bell, 62, o Ffontygari yn gwadu'r cyhuddiad, ac yn dweud mai pwl o beswch a achosodd iddo yrru fewn i griw o oedolion a phlant y tu allan i Ysgol Gynradd Y Rhws ym mis Mehefin y llynedd.

Disgrifiodd Ms Williams, 50, sut roedd y digwyddiadau wedi datblygu o'i phersbectif hi.

Gan ddarllen datganiad roedd hi wedi ei baratoi o flaen llaw, dywedodd: "Roedd hi'n fore arferol. Fe wnes i ddechrau am 8yb i helpu'r plant oedd yn mynd i glwb brecwast yr ysgol.

"Am 8:50yb roeddwn gyferbyn â'r ysgol yn helpu plant i groesi'r ffordd pan, yn sydyn reit, edrychais i'r chwith a gweld car lliw tywyll yn gwibio i fy nghyfeiriad i yn gyflym.

"Roedd yn dod ar ongl ac ar ochr anghywir y ffordd. Rwy'n cofio gweld y dyn oedd tu ôl i'r llyw. Roedd ei lygaid yn agored a'i ddwylo'n dal yn y llyw yn dynn.

"Rwy'n credu i mi weiddi rhywbeth i rybuddio'r plant a neidiais i'w cyfeiriad nhw i geisio'u cael nhw mas o'r ffordd.

"Y peth nesa' rwy'n cofio yw bod o dan y car."

Anafiadau

Cafodd coesau, penelin, ysgwydd ac asennau Ms Williams eu torri a threuliodd 10 wythnos yn yr ysbyty.

Clywodd y llys fod pump o blant wedi eu hanafu. Roedd yr anafiadau yn cynnwys gwaedu ar yr ymennydd, a thorri penglog ac esgyrn eraill.

Roedd un plentyn yn anymwybodol am dri diwrnod, ac yn parhau i ddioddef oherwydd yr anafiadau.

Dywedodd bargyfreithiwr Mr Bell mai pwl o beswch difrifol a achosodd i'w gleient golli rheolaeth ar y car.

Disgrifiodd Mr Bell y foment y daeth allan o'r car wedi'r gwrthdrawiad:

"Gwelais un o'r plant ar y llawr ... ac roedd gwaed yn dod o'r geg," meddai.

"Roedd gwaed yn rhedeg o'r palmant i'r draen."

Yna gwelodd y ddynes lolipop, Karin Williams ar flaen y car a dynes arall oedd wedi cael ei tharo lawr.

"Roeddwn i'n meddwl bod tri o bobl wedi marw. Cerddais i ganol yr hewl a sefyll yna mewn sioc am beth amser."

Dywedodd Mr Bell ei fod wedi cymryd meddyginiaeth o'r enw Rampiril ar gyfer pwysedd gwaed uchel. Clywodd y llys fod peswch yn un o'r sgil-effeithiau.

Mae'r achos yn parhau.