Y Muni ac Amgueddfa Cwm Cynon i gau er mwyn arbed arian

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae canolfan gelfyddydau'r Muni yn adeilad enwog ym Mhontypridd

Bydd Canolfan Gelfyddydau'r Muni ym Mhontypridd ac Amgueddfa Cwm Cynon yn Aberdâr yn cau fel rhan o gynllun i arbed arian.

Pleidleisiodd cynghorwyr cabinet Rhondda Cynon Taf i gau'r canolfannau ddydd Mercher.

Daeth y toriadau fel ail ran cynllun ariannol y cyngor, sy'n trio arbed £70 miliwn dros bedair blynedd.

Yn gynharach, pleidleisiodd y cabinet dros ohirio'r penderfyniad dros gau Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdre, Pwll Nofio Bronwydd ym Mhorth a throsglwyddo'r cyfrifoldeb dros Bwll Nofio Hawthorn ger Pontypridd i ofal ysgol uwchradd lleol.

Bydd adolygiad pellach yn cael ei gynnal cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud ar y rheiny ymhen y misoedd nesaf.

Toriadau

Yn ogystal â'r toriadau yma, penderfynodd y cabinet o blaid arbed £1.1m mewn gofal cymdeithasol i oedolion drwy gynyddu cost y gwasanaethau.

Cafodd newidiadau bach i wasanaethau bws, pyllau nofio a goleuadau stryd.

Ddechrau'r flwyddyn, penderfynodd y cyngor i godi'r oedran y mae plant yn dechrau addysg llawn amser o dair i bedair oed.

Mi benderfynon nhw hefyd i gau nifer o lyfrgelloedd a chanolfannau dydd i'r henoed yn y sir.

Cafodd gwasanaethau ieuenctid eu cwtogi a phenderfynodd cynghorwyr i roi'r gorau i'r gwasanaeth pryd ar glud ar benwythnosau hefyd.

Straeon perthnasol