Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Bu Anthony Christopher yn arwain Cyngor Rhondda Cynon Taf ers 2012

Bu farw Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Anthony Christopher, yn 67 mlwydd oed.

Roedd Mr Christopher wedi bod yn dioddef o lewcemia ers 11 mlynedd.

Dywedodd Maer y Cyngor, Ann Crimmings: "Brwydrodd Anthony yn galed yn erbyn ei salwch am fwy na degawd ac fe roddodd e gant y cant i'r cyngor ac i'w gymuned.

"Roedd ei agwedd benderfynol fel arweinydd, a chyn hynny fel dirprwy, yn esiampl i ni gyd.

"Fe roddodd wasanaeth diflino i'w gymuned yng ngogledd Aberaman am dros 25 mlynedd ac fe ddylai ei gyfraniad at wasanaeth cyhoeddus, Rhondda Cynon Taf, a llywodraeth leol yn gyffredinol, gael ei nodi â balchder gan ei deulu a'i gyfeillion."

'Brwydro'

Yn ôl yr Aelod Seneddol Ann Clwyd: "Bydd Anthony yn cael ei gofio am ei agwedd ymarferol tuag at bob dim roedd e'n gyfrifol drosto.

"Roedd Anthony yn brwydro bob adeg; doedd ganddo ddim dewis ond gwneud hynny gyda'i salwch.

"Ond roedd ganddo'r un ysbryd i frwydro yn ystod ei yrfa wleidyddol, ac yn ei gyfraniad at fudiad yr undebau llafur.

"Bu'n sefyll yn erbyn llywodraeth y dydd yn ystod streic y glowyr, ac yn sefyll o blaid y cyngor a'r etholwyr. Bydd yn cael ei gofio yn fwyaf oll am ei allu i frwydro."

Bu Anthony Christopher yn arweinydd y cyngor ers etholiadau 2012. Cyn hynny, o 2004 ymlaen, bu'n ddirprwy arweinydd.