Dirwy o £27,000 i gwmni cig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Douglas Wills Cyf. wedi methu â gwneud cofnod cywir o ddyddiadau rhewi cig ffres

Mae cwmni gwerthu cig wedi eu gorchymyn i dalu dirwy a chostau gwerth £27,000 ar ôl cyfaddef cyhuddiadau o gam-labelu cig.

Clywodd Llys Ynadon Caerffili fod y Douglas Wills Cyf. wedi torri rheolau labelu bwyd gan greu "risg" y gallai bwyd sy'n beryglus ymuno â'r gadwyn fwyd.

Yn 2011 fe glywodd y cwmni nad oedden nhw yn wynebu achos, oherwydd ar y pryd fe benderfynwyd nad yw cig wedi ei rewi yn risg i iechyd cyhoeddus.

Ond fe ddychwelodd y mater i'r llys ar ôl i'r Goruchaf Lys orchymyn nad oedd yn rhaid i'r erlynwyr brofi bod y bwyd yn beryglus - ond yn hytrach fod y bwyd wedi ei labelu yn anghywir.

Clywodd y llys fod Douglas Wills Cyf. wedi methu â gwneud cofnod cywir o ddyddiadau rhewi cig ffres. Cafwyd hyd i gig yn y rhewgell a oedd sawl blwyddyn y tu hwnt i'r dyddiad a roddwyd ar y cig ffres.

Cafodd y cwmni ddirwy o £15,000 am 12 trosedd, gyda chostau o £12,000 yn daladwy.

Mae'r cwmni yn cyflogi 41 yng Nghwmbrân ac roedd ganddynt drosiant o £7 miliwn y llynedd.