BBC Cymru Fyw

Cwch ar dân a'r diffoddwyr methu helpu

Published
image copyrightPhil Nicolle
Doedd y gwasanaeth tân ddim yn gallu ceisio diffodd tân sydd ar gwch oddi ar arfordir Aberystwyth, oherwydd nad oedd ganddyn nhw gwch addas.
Cafodd un dyn ei achub oddi ar y cwch 26 troedfedd o hyd wedi i'r tân ddechrau tua milltir oddi ar arfordir y dref.
Cafodd ei gludo i Ysbyty Bronglais fel mesur diogelwch.
Cafodd Gwasanaeth Tân y canolbarth a'r gorllewin eu galw am 10:52 y bore ond doedd dim oedden nhw'n gallu ei wneud ond edrych ar y gwch yn llosgi o'r prom gyda'r heddlu.
image copyrightRNLI
Roedd Gwylwyr y Glannau wedi dweud bod y cwch wedi cael ei hangori oddi ar y lan a bod poteli o nwy a ffaglau ar ei bwrdd.
Dywedodd Roger Reed o Wylwyr y Glannau Aberdaugleddau: "Roedd adnoddau ar y safle yn sydyn a'r gred yw nad yw'r dyn wedi dioddef anafiadau difrifol.
"Mae tân mawr ar y cwch ac mae llawer o fwg. Rydyn ni wedi darlledu neges diogelwch yn cynghori cychod eraill yn yr ardal i aros i ffwrdd."
Dywedodd Heddlu Dyfed Powys am doc wedi 3 y prynhawn fod y prom wedi cael ei ailagor a bod y gwch danllyd yn drifftio allan i'r môr.
Heno cafodd y cwch ei dynnu i'r lan. Bu swyddogion tân yn diffodd y tan ar ôl iddo lanio ar draeth ychydig i'r de o'r marina.