Achos Y Rhws: dyn 61 oed yn euog

Robert Bell Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Robert Bell yn gwadu'r cyhuddiad

Yn Llys Ynadon Caerdydd mae Robert Bell wedi ei gael yn euog o yrru heb y gofal a'r sylw dyladwy.

Roedd Bell, 62 o Ffontygari, Bro Morgannwg, wedi honni mai pwl o beswch achosodd iddo lewygu wrth y llyw adeg y ddamwain ar Fehefin 20 y llynedd.

Clywodd y llys fod ei gar wedi taro oedolion a phlant y tu allan i Ysgol Gynradd Y Rhws, gan achosi anafiadau difrifol i nifer ohonyn nhw.

Roedd un o'r plant yn anymwybodol am dri diwrnod ac fe gafodd pedwar arall driniaeth am anafiadau.

Effeithiodd y ddamwain ar dri o oedolion, gan gynnwys y ddynes lolipop Karin Williams dorrodd ei choesau, ei phenelin, ei hysgwydd a'i hasennau, gan dreulio 10 wythnos yn yr ysbyty.

Roedd Ms Williams wedi dweud wrth y llys fod Bell yn "dal y llyw yn dynn, gyda'i lygaid ar agor led y pen" pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Bydd yn cael ei ddedfrydu yn hwyrach.

Straeon perthnasol