Anrhydeddau'r Orsedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r athletwr Paralympaidd Aled Siôn Davies ymhlith y rhai sy'n cael eu hanrhydeddu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Mae enwau'r rhai a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni wedi cael eu cyhoeddi.

Bob blwyddyn mae'r Orsedd yn anrhydeddu pobl o'r celfyddydau ac o'r byd chwaraeon.

Ymhlith y wynebau cyfarwydd sy'n derbyn yr anrhydedd eleni mae'r athletwr Paralympaidd Aled Siôn Davies, y chwaraewr rygbi Stephen Jones, a'r darlledwr Arfon Haines Davies.

Dywed yr Eisteddfod fod yr anrhydeddau gyfle i roi clod i unigolion o bob rhan o'r wlad am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i'w cymunedau lleol.

Rhai o'r unigolion fydd yn cael eu hanrhydeddu eleni yw cyfarwyddwr Merched y Wawr, Tegwen Morris, a Gwilym a Megan Tudur, ymgyrchwyr dros yr iaith a pherchnogion Siop y Pethe, Aberystwyth.

Hefyd Philippa Gibson, un a ddysgodd y Gymraeg ar ôl symud i orllewin Cymru ac sydd yn cynnal dosbarthiadau Cymraeg i oedolion yn ardal Aberteifi ac Esme Jones o Sir Gaerfyrddin, sydd wedi cyfrannu llawer at ffyniant Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Stephen Jones wedi ennill 104 o gapiau dros Gymru

Mae pawb sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd neu'r Wisg Las.

Rhoddir y Wisg Las i unigolion sydd yn amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduraeth, y Cyfryngau neu weithgaredd bro neu genedl.

Y Wisg Werdd sydd yn cael ei rhoi i bobl ar gyfer cyfraniad i'r byd celfyddydau.

Mae rhai sydd wedi sefyll arholiad neu wedi gwneud gradd gymwys ym maes Llenyddiaeth, Cerddoriaeth, Drama neu Gelf, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd.

Honno yw lliw'r wisg sydd yn cael ei rhoi hefyd i'r rhai sydd wedi bod yn fuddugol yng Ngwobr Goffa Osborne Roberts bob blwyddyn ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd.

Mae'r Wisg Wen ar gyfer enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr ar y Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, o 1-9 Awst eleni.