Myfi a fi: Hwyl yn y glaw?

Cyhoeddwyd

Mae Owain Evans yn newyddiadurwr gyda BBC Cymru ond am yr wythnosau nesaf mae e'n newid byd. Mae e wedi dechrau ar gyfnod tadolaeth i edrych ar ôl ei ferch fach, Myfi, tra bod bod ei wraig, Bethan, wedi mynd yn ôl i weithio.

Os cofiwch chi, roedd Owain yn cael cryn drafferth deall cyfarwyddiadau Bethan, felly sut hwyl mae e'n gael arni hi erbyn hyn?

Mae'n rhannu ei brofiadau diweddara gyda BBC Cymru Fyw:

"Mae'n un fi"

"Na mae'n un fi".

Mae na ryfel wedi dechrau yn y lolfa. Am eiliad dwi ddim yn siŵr beth yw'r flaenoriaeth; cywiro'r iaith wallus neu stopio nhw rhag lladd ei gilydd?

Dwi'n mynd am yr opsiwn cynta.

"'Un fi yw e', ddim 'mae'n un fi'..." Maen nhw 'di clywed y bregeth hon droeon.

"Chi ffaelu gweud 'Mae'n un fi' yn Gymraeg, dyw e ddim yn neud sens. 'Un fi yw e' chi fod i 'weud. Nawr pam chi'n cwmpo mas?"

Dwi'n clywed Myfi'n cwyno yn y gadair uchel yn y gegin. Hanner ei brecwast mae hi 'di gael.

"Reit" medde fi "Ni'n gadel mewn pum munud". Bydda i mewn trwbwl os bydd rhaid arwyddo'r gofrestr plant hwyr.

Mae'r ddau hyna wedi gwisgo, fi a Myfs sydd ar ei hôl hi. Bydd rhaid dewis p'un a'i hi neu fi sy'n gadael y tŷ yn ein pyjamas.

"Teledu off, cerwch i hôl eich cotiau a'ch wellies -mae'n arllwys y glaw"

Ffynhonnell y llun, owain evans
Disgrifiad o’r llun,
Glain a Mered yn ymarfer eu gramadeg!

Mae'r ddau'n honni eu bod nhw wedi golchi eu dannedd. Dwi'n ceisio perswadio fy hun bod dweud celwydd yn rhan bwysig o ddatblygiad plentyn.

Gwlyb!

Ar ôl gwisgo dwi'n rhoi Myfi yn y bygi. Dwi'n barod i fynd ond mae'r ddau arall yn dal i wylio'r teledu.

"C'mon, byddwn ni'n hwyr!" Dan brotest mae'n nhw'n symud... yn araf. Mae'r ymateb mor wahanol pan mae Mrs E yn codi llais.

Mas â ni i'r glaw. Mae Myfi'n sych ac yn glyd dan orchudd glaw'r bygi. Rydw i, Glain a Mered yn wlyb stecs o fewn canllath i adael y tŷ.

Ychydig funudau'n ddiweddarach ry' ni wedi cyrraedd.

Dwi ddim yn siŵr a oes yna rai rhegfeydd yn fwy derbyniol na'i gilydd tu fas i ysgol gynradd ond allai ddim â help.

Dwi 'di gadael esgidiau ysgol Glain yn y tŷ.

Dwi'n troi at un o'r mamau dwi'n 'nabod i esbonio.

"She's in her wellies, I've left her shoes at home"

"Don't worry" medde hi'n garedig "I'll watch her go in while you fetch her shoes"

"C'mon Mered" medde fi "Mae dadi wedi anghofio sgidie Glain"

Ffynhonnell y llun, Owain evans
Disgrifiad o’r llun,
Ar draed Glain ddyle rhain fod!

Carol yn y gwanwyn?

Er iddo garlamu i'r ysgol a neidio i bob pwll dŵr ar hyd y ffordd, mae hi'n ymddangos bod Mered, mewn mater o funudau, wedi colli'r gallu i gerdded.

Mae gwthio'r bygi tra'i fod e'n gafael ynddo fel gwthio cart glo.

Dwi'n cyfansoddi cân yn y fan a'r lle i geisio codi ei galon. Am ryw reswm `Dyma ni'n mynd i Fethlehem' yw'r dôn sy'n dod i 'mhen.

"Dyma ni'n mynd am dro yn y glaw am dro yn y glaw am dro yn y glaw, dyma ni'n mynd am dro yn y glaw ar fore gwlyb o wanwyn"

Mae 'na ail bennill...

"Pam y'n ni'n mynd am dro yn y glaw am dro yn y glaw am dro yn y glaw? Pam y'n ni'n mynd am dro yn y glaw ar fore gwlyb o wanwyn?"

A thrydydd...

"Anghofion ni ddod â sgidie Glain sgidie Glain sgidie Glain, anghofion ni ddod â sgidie Glain ar fore gwlyb o wanwyn"

Dim ond fi sy'n canu felly dwi'n rhoi'r gorau iddi.

Mae Mered yn edrych yn ddiflas a dwi'n teimlo'n euog.

"Ar ôl mynd â sgidiau Glain iddi, awn ni i gaffi ocê"

"Yes!" meddai Mered, cyn rhestru'r opsiynau posib. Mae e'n carlamu o 'mlaen i wedi anghofio'n llwyr am y blinder a'r glaw.

Ffynhonnell y llun, Owain Evans
Disgrifiad o’r llun,
"Mered! Tyrd nôl yma nawr!"

Oes angen espresso dwbl ar Owain? Fydd darn o gacen yn gwneud Mered yn hapusach? Am faint fydd yn rhaid i Glain aros am ei 'sgidiau?

Dewch yn ôl i Cylchgrawn BBC Cymru Fyw i glywed anturiaethau pellach Owain ar ei gyfnod tadolaeth.