BNP: 'Dylai pobl Cymru reoli Cymru'

  • Cyhoeddwyd
Mike Whitby
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Whitby'n dweud bod y rhan fwyaf o'r gwleidyddion sy'n rhedeg y senedd yn filiwnyddion

Mae plaid y BNP wedi galw am "Gymru dan reolaeth pobol Cymru", wrth ymgyrchu ar gyfer etholiad Senedd Ewrop.

Dywedodd y prif ymgeisydd yng Nghymru fod y blaid yn teimlo fod Senedd San Steffan dan reolaeth "tramorwyr" ac "ymwthwyr" (interlopers).

Roedd y gwleidyddion hynny â'u bryd ar "ddinistrio'r bobol Brydeinig", ac mae "ein hil" yn cael "ei ddileu", yn ôl Mike Whitby.

Mae'r BNP yn addo gwahardd gwisg y burka, atal mewnfudo a sicrhau "swyddi Prydeinig i weithwyr Prydeinig".

Ac mae'r blaid wedi ymroi i ddileu'r "dreth ystafell wely" ac i dynnu'r DU allan o'r Undeb Ewropeaidd.

Yn etholiadau 2009, dod yn seithfed oedd hanes y BNP yng Nghymru, cwta 1,000 o bleidleisiau tu ôl i'r Blaid Werdd. Ond yn Lloegr llwyddodd y blaid i ennill dwy sedd yn Senedd Ewrop, gan gynnwys un i'r arweinydd, Nick Griffin.

Ers hynny mae'r polau piniwn yn awgrymu cwymp sylweddol mewn cefnogaeth i'r blaid; mae nifer o aelodau wedi troi eu cefnau ar y blaid, gan gynnwys yr ASE Andrew Brons. Mae Mr Brons bellach wedi ffurfio'i blaid ei hun.

"Ein prif neges yw y dylai pobol Cymru redeg Cymru, fe ddylai pobol Lloegr redeg Lloegr, yr Alban yr un peth, Gogledd Iwerddon yr un peth," dywedodd Mr Whitby.

"Ar hyn o bryd mae'r Senedd dan reolaeth tramorwyr, ymyrwyr a meibion y merched y bobol hynny.

"Ac mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n filiwnyddion, dydyn nhw ddim yn bobl go iawn...

"Dydyn nhw ddim hyd yn oed yn deall ein diwylliant ni ac mae ganddyn nhw agenda i ddinistrio pobol Prydain."

Wrth lansio ymgyrch y BNP, dywedodd Mr Griffin taw "ein pynciau ni" fyddai wrth wraidd yr etholiad, gan ddweud wrth y BBC taw ei blaid ef oedd wedi sicrhau bod mewnfudo a gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhan mor flaenllaw o'r drafodaeth gyhoeddus.