Honiadau ysgol: Ymchwiliad ym Mhowys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MacIntyre

Mae'r heddlu yn ymchwilio i honiadau o gam-drin corfforol gan staff mewn ysgol breswyl i bobl ifanc sydd ag anableddau dysgu.

Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â honiadau wnaed gan aelod o staff yn Ysgol a Chartref Plant Womaston ger Llanandras.

Deellir fod honiadau wedi eu gwneud am ymddygiad staff ym mis Mawrth.

Cafodd sawl aelod o staff eu gwahardd o'u gwaith ac mae'r ysgol yn cydweithio â'r heddlu yn ystod yr ymchwiliad.

Mae'r ysgol breswyl yn gofalu am blant rhwng 11 a 19 oed sydd ag anableddau dysgu gan gynnwys awtistiaeth ac ymddygiad heriol.

Mae gan yr ysgol 12 o ddisgyblion ar hyn o bryd. Yn ôl perchnogion yr ysgol, elusen MacIntyre, bydd yn ysgol yn cau ym Mis Gorffennaf.

Mae gan yr ysgol 72 aelod o staff, gan gynnwys rheolwyr, staff gofal ac athrawon.

Dywedodd llefarydd ar ran heddlu Dyfed Powys: "Oherwydd natur yr ymchwiliad, ac anghenion cymhleth y dioddefwyr, fe allai'r ymchwiliad gymryd sawl mis i'w gwblhau.

"Bydd yr heddlu yn cydweithio yn agos â'r holl asiantaethau priodol ac fe fydd y dioddefwyr honedig a'u teuluoedd yn derbyn cefnogaeth parhaus. Blaenoriaeth pawb fydd sicrhau diogelwch ac amddiffyn lles plant a phobl fregus."

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Belinda Manning, nad oedd yr ysgol yn derbyn disgyblion newydd ar hyn o bryd, ac fe fydd yr ysgol yn cau ym mis Gorffennaf. Pwysleisiodd fod yr ysgol yn cydweithredu yn llawn a'r awdurdodau.