Ymchwiliad i ddamwain bachgen 13 oed

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i ddarganfod sut wnaeth bachgen 13 oed o dde Cymru ddisgyn oddi ar fws ar gyffordd o'r M4 yn ardal Bryste.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ychydig cyn 7pm ddydd Gwener ar gyffordd yr M49-M4.

Fe wnaeth bachgen, sy'n aelod o dîm rygbi dan 13 Tondu, ger Pen-y-bont ar Ogwr, dorri ei arddwrn a chael man anafiadau.

Mae'n debyg iddo syrthio o'r allanfa argyfwng.

Mae'n cael triniaeth yn Ysbyty Plant Bryste.

Yn wreiddiol y gred oedd iddo dderbyn anafiadau difrifol i'w ben.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Avon a Gwlad yr Haf dydd Sadwrn fod y bachgen wedi ei gleisio ac wedi torri ei arddwrn.

Proffesiynol

Ychwanegodd nad oedd yr anafiadau yn peryglu ei fywyd ond eu bod nhw yn rhai cas.

Yn ôl llygad dyst fe ddaeth car o fewn "modfeddi" i'r bachgen ar ôl iddo ddisgyn.

Roedd tagfeydd traffig difrifol yn yr ardal ar ôl y digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Clwb Rygbi Tondu ei bod yn newyddion ardderchog ei bod hi'n ymddangos y bydd y bachgen yn gwella'n llwyr - a hynny o ddamwain a allai fod wedi bod a goblygiadau angheuol.

Dywedodd fod gan y clwb dros 200 o aelodau a'u bod o hyd yn brysur gyda thwrnameintiau a theithiau ond fod digwyddiad o'r fath yma heb gynsail.

Ychwanegodd eu bod yn ddiolchgar i'r gwasanaethau brys am eu hymateb cyflym a phroffesiynol i'r digwyddiad.

"Ond oherwydd bod yr ymchwiliad yn parhau ac oherwydd rhesymau cyfreithiol, ac er mwyn diogelu'r teulu a'r plentyn nid ydym am ddweud rhagor. "

Straeon perthnasol