BBC Cymru Fyw

Chwilio am ddyn yn Llyn Tegid

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionLlyn Tegig yw'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru
Mae'r gwasanaethau achub yn parhau i chwilio am ddyn aeth i drafferthion mewn caiac ar Lyn Tegid, Y Bala, ddydd Sadwrn.
Fe wnaeth y caiac droi drosodd yn y llyn a does neb wedi gweld y dyn ers y digwyddiad.
Cafodd y gwasanaethau achub eu galw tua 5.30pm.
Roedd yn rhaid dod a'r chwilio i ben nos Sadwrn am fod y golau yn pylu.
Cafodd dyn a phlentyn arall eu cludo i ysbyty Maelor Wrecsam yn dilyn y digwyddiad.
Llyn Tegid yw'r llyn natruiol mwyaf yng Nghymru, mae o tua pedwar milltir o hyd, a tua milltir o led.