Dod o hyd i gorff yn Llyn Tegid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Evan L Dobson
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd y Llu Awyr yn cynorthwyo gyda'r gwaith chwilio

Mae corff dyn aeth i drafferthion mewn caiac ar Lyn Tegid ger y Bala wedi cael ei ganfod.

Ni ddaeth y dyn yn ôl i'r wyneb wedi i'r caiac dros ben i waered yno brynhawn Sadwrn.

Llwyddodd dau berson arall oedd yn teithio yn y caiac - dyn arall a phlentyn - i gyrraedd y lan, ac fe gafon nhw'u cludo i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw 'r safle am tua 17:35 ddydd Sadwrn.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Dan Tipton o Heddlu'r Gogledd:

"Cafodd y corff ei ganfod gan aelodau o'r tîm chwilio tanddwr ar ôl chwilio ar draws Llyn Tegid.

"Y corff a gafodd ei ganfod yw un y dyn y credir ei fod yn hanu o ardal Sir Gaer. Bydd trefniadau'n cael eu gwneud nawr i adnabod y corff yn ffurfiol."

Ychwanegodd yr heddlu bod teulu'r dyn wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Diolchodd yr heddlu i'r holl asiantaethau, gwirfoddolwyr a nifer o aelodau'r cyhoedd aeth i'r llyn i gynorthwyo gyda'r digwyddiad.