Cyllid Cymru yn buddsoddi £33 miliwn

Cyhoeddwyd

Mae Cyllid Cymru, y corff ariannol sydd yn cefnogi busnesau bach yng Nghymru, wedi datgelu eu bod wedi buddsoddi £33 miliwn y llynedd - cynnydd o £2 filiwn.

Credir fod dyfodol Cyllid Cymru yn sigledig oherwydd pryderon fod eu cyfraddau llog yn uchel a'u bod wedi methu â chreu digon o swyddi.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o'r gefnogaeth a roddir i fusnesau bach a chanolig eu maint. Mae hyn yn cynnwys ymgynghoriad ynglŷn â sefydlu banc datblygu newydd ar gyfer busnesau bach.

Yn ôl Cyllid Cymru mae hyder economaidd ar gynnydd ond mae cyflwr yr economi yn parhau i fod yn heriol.

Ysbrydoli i fuddsoddi

Dywedodd Ian Johnson, Cadeirydd Cyllid Cymru:

" Wrth i hyder busnesau ddychwelyd, rwy'n gobeithio bydd rhagor o fusnesau bach yn cael eu hysbrydoli i fuddsoddi ar gyfer twf."

Sefydlwyd Cyllid Cymru gan Lywodraeth Cymru er mwyn rhoi cymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys darparu benthyciadau a buddsoddi mewn busnesau.

Gall y benthyciadau yma amrywio o £1000 i £2 filiwn. Hefyd mae Cyllid Cymru yn rheoli xénos, rhwydwaith cefnogi busnesau yng Nghymru. Fe ehangodd xénos eu buddsoddiadau o £2.2 miliwn i £2.35 miliwn.