BBC Cymru Fyw

Pennaeth yn gadael i geisio achub purfa Aberdaugleddau

Published
Mae rheolwr gyfarwyddwr cwmni olew Murco, Thomas McKinlay wedi camu o'r neilltu er mwyn gweithio ar gais i brynu'r burfa olew yn Aberdaugleddau.
Fis diwethaf daeth y trafodaethau ar gyfer gwerthu'r safle i ben heb ddatrysiad gan arwain at bryder ynglŷn â 400 o swyddi ar y safle.
Gallai'r newyddion diweddaraf gynnig gobaith i'r gweithwyr y gallai eu swyddi gael eu cadw.
Mae McKinley wedi gadael ei swydd i osgoi unrhyw wrthdaro buddiannau.
Ym mis Ebrill, dechreuodd y cwmni ymgynghoriad ffurfiol 45 diwrnod gyda'r staff am ddyfodol y burfa.
Mae'r safle, sy'n cynhyrchu 135,000 o gasgenni o olew y diwrnod, wedi bod ar werth ers pedair blynedd.
Roedd y cwmni wedi bod cynnal trafodaethau i werthu'r burfa i gwmni Greybull Capital ond ni lwyddwyd i gyrraedd cytundeb.
Mae'r burfa yn un o brif gyflogwyr y porthladd ers iddi agor yn 1973.

Straeon perthnasol

  • Murco: Dim mwy o olew crai ar gyfer purfa