Ceisio adfywio economi Llanbed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddywed y Siambr Fasnach bod angen mwy o arwyddion i gynorthwyo ymwelwyr

Fe allai swyddog datblygu gael ei benodi er mwyn ceisio adfywio tref yng Ngheredigion sydd wedi diodde' trafferthion economaidd.

Dyna un syniad gafodd ei wyntyllu mewn cyfarfod rhwng arweinwyr busnes a gwleidyddion yn Llanbedr Pont Steffan.

Fe drefnwyd y sesiwn gan Siambr Fasnach y dref wedi i nifer o siopau'r dref gau dros y chwe mis diwethaf.

Eisoes mae grŵp gweithredu wedi ei sefydlu er mwyn ystyried nifer o brosiectau gwahanol.

Dywedodd cadeirydd y Siambr fasnach, Josie Smith, bod angen gweithredu er mwyn denu ymwelwyr i gynorthwyo busnesau lleol.

Ychwanegodd: "Mae nifer o siopau wedi cau dros y chwe mis diwethaf, ac fe wnaethon ni benderfynu trefnu cyfarfod o tua 50 o'r grwpiau a phobl berthnasol er mwyn dangos nad yw Llanbed yn 'ghost town'.

"Un o'r syniadau ddaeth i law er mwyn gwella pethau oedd mwy o ddefnydd o wefannau cymdeithasol fel Facebook a Twitter, a hefyd i wella'r arwyddion fel bod ymwelwyr i'r dref yn gwybod lle i barcio.

"Roedd awgrym hefyd y gallwn ni baratoi cais am gyllid er mwyn cyflogi swyddog datblygu i'r dref."

Bydd cyfarfod cyntaf y grŵp gweithredu yn cael ei gynnal ar 13 Mehefin.

Straeon perthnasol