Cymdeithas yn protestio eto

Cyhoeddwyd
Adeilad Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Yr wythnos ddiwethaf bu aelodau'r Gymdeithas yn paentio sloganau ar adeilad arall Llywodraeth Cymru

Fe ddywed Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bod eu haelodau wedi gosod sticeri ar swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon fore Mawrth.

Dywed y mudiad eu bod nhw'n gweithredu er mwyn galw ar y Prif Weinidog Carwyn Jones i newid polisïau mewn ymateb i ganlyniadau'r Cyfrifiad.

Yn ôl Heddlu'r Gogledd, daeth y brotest i ben heb ddigwyddiad o bwys.

Am tua 08:00 fe osodwyd sticeri gyda'r slogan "Llywodraeth Cymru - Gweithredwch" arnynt ar ffenestri'r swyddfeydd fel rhan o ymgyrch y mudiad i weld Llywodraeth Cymru yn gwneud '6 Pheth' i hybu adferiad yr iaith Gymraeg, gan gynnwys addysg Gymraeg i bawb, ariannu teg i'r iaith a system gynllunio newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas, Cen Llwyd: "Ymhell dros flwyddyn ers canlyniadau'r Cyfrifiad, mae'n hen bryd i'r Llywodraeth gyflwyno newidiadau polisi a fydd yn galluogi pawb yn ein gwlad i fyw yn Gymraeg.

"Rydyn ni'n galw ar y Llywodraeth i weithredu o ddifrif mewn chwe maes penodol, er mwyn sicrhau bod yr iaith yn tyfu. Gydag ewyllys gwleidyddol gall pethau newid, ond hyd yn hyn mae ymateb y Llywodraeth wedi bod yn chwerthinllyd.

"Ni fydd camau bach yn ymateb digonol i'r argyfwng - mae angen cymryd camau uchelgeisiol ym meysydd addysg, cynllunio ac ariannu.

"Gobeithio y bydd ein protestiadau yn eu sbarduno i weithredu."

Mae'r BBC wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am ymateb i'r digwyddiad.