Rhybudd am dywydd mawr

 • Cyhoeddwyd
glawFfynhonnell y llun, AFP

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am dywydd gwael mewn rhannau o Gymru ddydd Iau.

Bydd y rhybudd yn weithredol o 03:00 fore Iau tan 19:00 gyda'r nos, ac ar gyfer ardaloedd o dde-ddwyrain a chanolbarth y wlad.

Dywed y Swyddfa Dywydd: "Mae disgwyl i fand o law trwm symud ar draws de-orllewin y DU yn ystod bore Iau. Bydd cawodydd trwm gyda pheth stormydd mellt a tharanau yn ymledu i ardaloedd eraill yn ystod y prynhawn.

"Dylai'r cyhoedd fod yn ymwybodol bod risg o lifogydd ar rai ffyrdd."

Yr ardaloedd sydd o dan fygythiad yw :-

 • Blaenau Gwent;
 • Pen-y-bont ar Ogwr;
 • Caerffili;
 • Caerdydd;
 • Merthyr Tudful;
 • Sir Fynwy;
 • Castell-nedd Port Talbot;
 • Casnewydd;
 • Sir Benfro;
 • Sir Gaerfyrddin;
 • Powys;
 • Rhondda Cynon Taf;
 • Abertawe;
 • Torfaen;
 • Bro Morgannwg.

Fe ychwanegodd y Swyddfa Dywydd y gallai rhannau o'r wlad weld cymaint â 40mm o law mewn mannau.

Fe ddaw union lwybr y ffrynt yn fwy amlwg yn ddiweddarach, ac fe ddywedodd y Swyddfa Dywydd y byddan nhw'n diweddaru'r rhybudd yn nes ymlaen brynhawn Mercher.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol