Ehangu addysg gynradd Gymraeg yng Nghaerdydd

Bae Caerdydd
Image caption Mae Cyngor Caerdydd yn gobeithio ehangu addysg Gymraeg i dde Caerdydd

Mae'r galw cynyddol am lefydd mewn ysgolion cynradd yn y brifddinas wedi arwain at gynlluniau newydd i ddatblygu ysgolion Caerdydd.

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar ehangu addysg gynradd yn ne'r brifddinas, gan gynnwys addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae'r Cyngor yn gofyn am ymateb i'w cynlluniau i ddatblygu'r safleoedd canlynol:

  • Ysgol newydd ar safle Canolfan Hamdden Channel View yn Grangetown
  • Ehangu Ysgol Gynradd Parc Ninian yn Grangetown
  • Defnyddio tir gwag ger Neuadd y Sir yn Nhre-biwt
  • Ehangu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert yn Nhre-biwt
  • Ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Forwyn Fair yn Nhre-biwt
  • Ehangu Ysgol Gynradd Mount Stuart yn Nhre-biwt

Canfod safbwyntiau

Dywedodd Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau y Cyngor Julia Magill:

"Rwy'n hynod falch ein bod ni wedi cyrraedd y pwynt lle gallwn gyflwyno dewisiadau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg i blant sy'n byw yn ne'r ddinas. Un o fy mlaenoriaethau pennaf yw darparu lleoedd cynradd ychwanegol i bobl ifanc Tre-biwt, Grangetown, Treganna a Glan-yr-afon felly mae'n beth braf gweld ein bod ni'n symud gam yn nes at sicrhau bod hyn yn digwydd. "

Ychwanegodd Julia Magill: "Mae'r Cyngor dan bwysau ariannol difrifol ac un o'r ffyrdd rydym yn ceisio amddiffyn gwasanaethau anstatudol, fel gwasanaethau chwarae a hamdden, yw drwy eu cysylltu â datblygiadau addysg.

"Mae'r broses ymgysylltu yn ymwneud â chanfod safbwyntiau pobl ar y chwe safle posibl, fel y gallwn ystyried eu safbwyntiau cyn cynnal ymgynghoriad statudol."

Ar hyn o bryd mae llawer o rieni yn ne'r ddinas yn danfon eu plant i Ysgolion cynradd Treganna neu Pwll Coch ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

Yn ôl llefarydd ar ran y Cyngor mae'n " ddyddiau cynnar" o ran datblygu'r cynlluniau yma ac maen nhw wedi gwahodd sylwadau gan drigolion. Fe fydd lleoliad unrhyw ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd yn rhan o'r ymgynghoriad.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.