Gwasanaethau strôc: 'Angen mwy o fuddsoddi'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua 11,000 o bobl yn dioddef o strôc bob blwyddyn yng Nghymru

Dywed Coleg Brenhinol y Ffisigwyr bod data newydd yn dangos bod angen am fwy o fuddsoddi mewn gwasanaethau strôc yng Nghymru.

Cynhaliodd y coleg archwiliad o bob ysbyty yng Nghymru a Lloegr yn y tri mis olaf yn 2013, gan fesur pethau fel pa mor gyflym mae sganiau yn cael eu gwneud, a pha mor hir y mae'n ei gymryd i therapi gael ei ddarparu.

Yng Nghymru y mae saith o'r ugain o ysbytai sy'n perfformio waethaf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod 'gwelliannau sylweddol wedi cael eu cyflawni mewn gofal strôc yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diweddar, ond bod yn rhaid gweld gwelliannau yn digwydd "yn gyflymach".

'Hynod siomedig'

Er bod y Coleg Brenhinol yn dweud bod y canlyniadau yng Nghymru yn 'siomedig', mae hefyd yn nodi bod y broses archwilio yn newydd yma, tra bod yr ysbytai yn Lloegr wedi bod yn derbyn archwiliadau am nifer o flynyddoedd.

Mae'n disgwyl "gwelliant parhaus naturiol yn ystod y flwyddyn nesaf [yng Nghymru] wrth i'r system wreiddio".

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi disgrifio'r canlyniadau fel rhai 'hynod siomedig', gan ddweud eu bod yn dangos bod Cymru 'filltiroedd y tu ôl i weddill y DU o ran triniaeth strôc'.

Dywedodd Dr Alan Rees, is-lywydd Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghymru: "Er bod y canlyniadau yng Nghymru yn siomedig, dyma gyfnod cynnar broses archwilio newydd gyda safonau mwy llym.

"Byddem yn disgwyl gwelliant parhaus naturiol dros y flwyddyn nesaf wrth i'r system wreiddio.

"Fodd bynnag, ni ddylai hyn dynnu oddi wrth yr angen am fwy o fuddsoddi mewn gwasanaethau strôc.

"Mae Coleg Brenhinol y Ffisigwyr wedi galw am gyflwyno rhwydwaith strôc genedlaethol i Gymru, gyda chyllid a staff, a fyddai'n gallu cefnogi byrddau iechyd i wella gwasanaethau, a byddai'n gallu monitro cynnydd y cynlluniau strôc cenedlaethol a lleol yn Nghymru".

'Gwelliannau sylweddol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae gwelliannau sylweddol wedi cael eu cyflawni mewn gofal strôc yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'r rhaglen archwilio genedlaethol newydd yn darparu safon hyd yn oed yn uwch y gall Cymru brofi ei gwasanaethau yn eu herbyn.

"Mae Coleg Brenhinol y Ffisigwyr yn cydnabod nad oes unman arall yn y byd wedi gosod safonau llym o'r fath.

"Rhaid i ni gyflymu'r broses er mwyn sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn cael yr ansawdd gorau posibl o ofal."

Straeon perthnasol