Dioglewch plant ar draethau: yr RNLI yn dechrau ymgyrch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Whitmore ydy'r un prysuraf ar gyfer yr RNLI yng Nghymru

Mae ymgyrch i atal plant rhag mynd ar goll ar lan y môr wedi cychwyn a hynny cyn penwythnos gŵyl y banc.

Bae Whitmore ar Ynys y Barri ydy canolbwynt yr ymgyrch gan yr RNLI gan mai'r traeth yma ydy un o'r rhai prysuraf. Roedd 200 o achosion o blant wedi mynd ar goll yno yn ystod haf y llynedd a 2012.

Mi fydd yna ymdrechion i sicrhau bod y traeth yn lle saff hefyd gydag ardal dim alcohol ac ymdrech i dargedu ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

Dywedodd Nicola Davies o'r RNLI:

"Yn bendant dydyn ni ddim eisiau stopio pobl rhag mwynhau arfordir prydferth Cymru.

Bandiau am ddim

"Ond roedd yr RNLI wedi synnu bod cymaint o achosion wedi bod ac mae'n hawdd iawn atal hyn rhag digwydd- er enghraifft gyda phlant ar goll.

"Mi allith pobl gymryd camau hawdd i wneud yn siwr eu bod yn mwynhau ar y traeth ond yn ddiogel yn ystod cyfnod gwyliau."

Bydd bandiau adnabod yn cael eu rhoi i blant a bydd modd ysgrifennu manylion cyswllt arnyn nhw.

Bydd swyddogion cymunedol yr heddlu yn cadw golwg ar y traeth bob penwythnos ac yn cynnig cyngor am lefydd cyfarfod os yw plant yn cael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni.

Bydd gwylwyr y glannau ar y traeth hefyd trwy'r haf. Cyngor Ms Davies os yw plentyn yn mynd ar goll ydy i edrych o gwmpas i ddechrau ac yna i gysylltu gyda'r heddlu neu'r RNLI ac i adael i bawb wybod os yw'r plentyn yn cael ei ffeindio.

Mae'r heddlu, Cyngor Bro Morgannwg, grwpiau cymunedol a siopau ac atyniadau twristaidd yn cefnogi'r prosiect.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol