Ian Watkins: ymchwiliad i blismon Heddlu De Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ian Watkins ei garcharu am 29 mlynedd

Mae plismon gyda Heddlu De Cymru wedi cael hysbysiad o gamymddwyn difrifol fel rhan o'r ymchwiliad i'r ffordd y cafodd cwynion yn erbyn Ian Watkins eu trin.

Mae tri o Heddlu De Efrog a dau o Heddlu Sir Bedford hefyd dan ymchwiliad gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â ditectif gwnstabl o Heddlu De Cymru, sydd yn rhan o'r Uned Amddiffyn Plant.

Cafodd Ian Watkins - cyn ganwr y grŵp Lostprophets - ei garcharu am 29 mlynedd am droseddau rhyw difrifol gan gynnwys ceisio treisio babi.

Tri adroddiad

Mae Comisiwn Cwynion yr Heddlu yn edrych ar gwynion am sut y cafodd tri adroddiad rhwng Mawrth a Mai 2012 eu trin. Roedd y rhain yn cynnwys honiadau yn erbyn Mr Watkins a allai fod yn dystiolaeth bosib.

Yn ôl y corff, maen nhw wedi derbyn nifer o ddogfennau gan yr heddluoedd ac maen nhw wrthi yn dadansoddi'r wybodaeth.

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC, Jan Williams: "Rydyn ni'n parhau i gasglu a dadansoddi gwybodaeth yn y tri ymchwiliad er mwyn deall pa gamau gafodd eu cymryd gan yr heddlu mewn ymateb i'r honiadau yn erbyn Ian Watkins - a allai fod wedi cael ei erlyn yn gynt ac a oedd ei statws enwog wedi cael effaith ar yr ymchwiliadau yma."

Mae plismon arall yn Heddlu De Cymru eisoes wedi derbyn hysbysiad o gamymddwyn yn y gorffennol.

'Pryderon'

Mae Heddlu De Cymru wedi dweud y byddan nhw yn dysgu gwersi os oes 'na rai, a'u bod wedi cynnal adolygiadau yn barod.

Dywedodd Prif Gwnstabl dros dro Heddlu'r De, Liane James, fod yr heddlu wedi cynnal ymchwiliad llawn i'r digwyddiadau arweiniodd at arestio Watkins.

"Fe wnaethon ni weld bod rhai pryderon ac fe wnaethon ni gyfeirio'r mater i Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu er mwyn ymchwilio."

Ychwanegodd: "Ein prif flaenoriaeth fel mudiad yw gwarchod pobl a phlant bregus."

Straeon perthnasol