Gwahardd athrawes am gyfnod amhenodol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gwawr Ceiriog yn gweithio yn Ysgol Uwchradd Dinbych cyn iddi orfod gadael

Mae cyn athrawes mewn ysgol yn Ninbych wedi derbyn gorchymyn i'w gwahardd rhag dysgu am gyfno amhenodol ar ôl i banel disgyblu ei chael yn euog o dwyll.

Cafwyd Gwawr Ceiriog yn euog y llynedd o dwyll wedi iddi ddwyn arian oddi wrth berchennog grŵp drama.

Yr honiadau oedd bod Ms Ceiriog wedi cadw arian wnaeth hi gasglu gan ddisgyblion ar gyfer crysau ysgol ac arian ar gyfer digwyddiad elusennol.

Honiad arall oedd ei bod wedi cadw £561 ym mis Tachwedd 2011, gan ddychwelyd y pres bedwar mis wedyn ym mis Mawrth. Roedd yr arian wedi cael ei godi ar gyfer digwyddiad Plant Mewn Angen.

'Cymryd mantais'

Clywodd panel Cyngor Addysgu Cymru bod y trysorydd wedi gorfod gofyn sawl gwaith am y pres cyn derbyn y siec.

Clywodd y gwrandawiad hefyd bod Ms Ceiriog yn rhywun oedd yn "hapus i gymryd mantais o'i disgyblion, cydweithwyr, ffrindiau a theulu".

Mi wnaeth y cyngor ddechrau ymchwiliad yn dilyn pryderon am ei hymddygiad proffesiynol ac adeg yna fe wnaethon nhw glywed am yr arian arall. Collodd Ms Ceiriog ei gwaith.

Ddydd Mercher, penderfynodd Cyngor Addysgu Cymru bod ymddygiad Ms Ceiriog gyfystyr ag "ymddygiad amhroffesiynol".

Cyhoeddodd y panel disgyblu ei gwaharddiad rhag dysgu am gyfnod amhenodol oherwydd ei bod hi yn "risg parhaol i'r proffesiwn ac yn peryglu'r cyhoedd".

Dywedodd y cadeirydd, Peter Williams bod Ms Ceiriog wedi ymddwyn yn anonest am gyfnod hir, ac wedi "dangos methiant sylweddol i ymddwyn fel esiampl dda i ddisgyblion".

Dywedodd bod hynny wedi cael effaith ar ddisgyblion, ac ar ffydd y cyhoedd mewn athrawon.

Doedd Ms Ceiriog ddim yn y gwrandawiad yn Sir y Fflint ond mi benderfynodd y pwyllgor barhau am fod 'na fudd cyhoeddus.

Straeon perthnasol